Poprzyjcie standardy piesze dla Lublina!

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Dużo się ostatnio dzieje w R-FKP. Tak dużo, że nie ma czasu na aktualizację strony. PÓŁ MINUTY – tyle wystarczy, żeby poprzeć petycję „Miasta dla ludzi” do Prezydenta w sprawie wdrażania standardów pieszych. Imię, nazwisko, mail… + klik w link potwierdzający, który przyjdzie mailem. Projekt standardów jest tutaj. (pdf, 14 stron). Rada i Forum będą sygnatariuszami deklaracji o ich wdrażaniu.