Spotkanie Rady Kultury Przestrzeni 21.11.2017 – zaproszenie

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno członków RKP jak i całe grono FKP. Posiedzenia RKP jak zawsze są otwarte. Zachęcamy do przybycia transportem zrównoważonym: pieszo, rowerem lub komunikacją publiczną.

Tematem posiedzenia będzie:

  • podsumowanie dotychczasowych efektów działania RKP
  • rozmowa o przyszłości RKP, formule działania, wyzwaniach, celach i pomysłach na przyszłość.

Czas i miejsce: 21 listopada 2017, wtorek, godz. 17:30, R\atusz, Plac Łokietka 1, sala 24, II piętro.

 

Jan Kamiński
Przewodniczący RKP