Replika strony Parki Lublin poświęconej oddolnym konsultacjom społecznym odnowy trzech terenów zieleni Lublina: doliny Czechówki na Wieniawie, Parku Ludowego i Rusałki.

Konsultacje te były społeczną inicjatywą Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i fundacji tu obok. Miały one na celu wypracowanie społecznych koncepcji zagospodarowania terenów zieleni a następnie przekazanie ich administracji miejskiej w celu wdrożenia w ramach działań miasta. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja im. Stefana Batorego, zaangażowali się także liczni partnerzy instytucjonalni. Zawartość oryginalnych stron została przeniesione tutaj po wyczerpaniu możliwości ich hostingu na oryginalnym serwerze.

Rezultaty konsultacji Parku Ludowego stały się podstawą do opracowania nowego projektu parku, który doczekał się realizacji w 2019 roku. Pozostałe materiały czekają na wykorzystanie, a w międzyczasie mogą służyć jako przykład „dobrej praktyki” dla innych tego typu działań.

 

Czechówka + Wieniawa

 

Park Ludowy

 

Rusałka