Wdrożenie projektu – Jaki ma być Park Ludowy? | od kwietnia 2012 |

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Parku Ludowego w Lublinie. Projekt „Jaki ma być Park Ludowy ?” był realizowany w okresie od listopada 2011 do kwietnia 2012 r. Oficjalnie zakończył się w dniu 11 kwietnia 2012 r. przekazaniem „Społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie” Panu Krzysztofowi Żukowi – Prezydentowi Miasta Lublin. Obecnie monitorujemy dalsze losy koncepcji i wspieramy jej wdrażanie.

 

Zapraszamy do zakładki: „wdrożenie koncepcji”, w której na bieżąco aktualizujemy informacje o postępach prac nad odnową parku. Zapraszamy również do zakładki „opracowanie końcowe”, w której zamieszczamy wszystkie wypracowane w procesie projekty i dokumenty.


Społeczna Koncepcja Parku Ludowego przekazana | 11 kwietnia 2012 |

Społeczna Koncepcja Parku Ludowego przekazana Prezydentowi Miasta Lublin

11 kwietnia 2012 (środa), godz. 17:00, ratusz, sala 24

 

Dnia 11 kwietnia 2012 roku, w Ratuszu przy Placu Łokietka 1, odbyło się otwarte spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin, Panem Krzysztofem Żukiem, podczas którego zaprezentowana i przekazana została Społeczna Koncepcja Zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie.
W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Lublina – uczestnicy procesu konsultacji oraz osoby popierające przedsięwzięcie. Obecni byli również: Pan Stanisław Kalinowski – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Radne i Radni Rady Miasta Lublin, Przedstawicielki Rady Dzielnicy „Za Cukrownią”, przedstawiciele Wydziałów UM Lublin a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mediów.
Społeczna koncepcja została pozytywnie przyjęta przez Prezydenta Miasta oraz Radnych Miejskich. Na spotkaniu podjęto decyzje o powołaniu zespołu, który zajmie się odnową Parku Ludowego. Osobą odpowiedzialną za zespół została Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

 

Ze szczegółowym sprawozdaniem z przekazania, pismem przewodnim i informacją skrótową oraz listą osób, które wyraziły: poparcie dla koncepcji, głosy sprzeciwu i głosy odrębne można zapoznać się w zakładce pomysły na Park Ludowy. Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z przekazania Społecznej koncepcji.

 

Społeczną koncepcję Parku Ludowego można oglądać w zakładce opracowanie końcowe.

 

Dalsze losy Społecznej Koncepcji Parku Ludowego można śledzić w zakładce: „wdrożenie koncepcji”


Przekazanie społecznej koncepcji Parku Ludowego Prezydentowi Miasta Lublin | 11 kwietnia 2012 |

Przekazanie Społecznej Koncepcji Parku Ludowego Prezydentowi Miasta Lublin

11 kwietnia 2012 (środa), godz. 17:00, ratusz, sala 24

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie z Panem Krzysztofem Żukiem Prezydentem Miasta Lublin, na którym zaprezentujemy i przekażemy Społeczną Koncepcję Zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia (środa), o godz. 17:00 w ratuszu, w sali nr 24 (II piętro).

Na spotkaniu zaprezentujemy koncepcję oraz przekażemy listę osób, które poparły koncepcję, listę uwag, głosy sprzeciwu oraz głosy odrębne. Wszystkie głosy i uwagi będą także umieszczone na naszej stronie internetowej. Po przekazaniu zaplanowana jest dyskusja nad przyszłością Parku Ludowego.  Chcemy także zapytać Pana Prezydenta o aktualny stan spraw dotyczących Parku Rusałka.

Społeczną koncepcję Parku Ludowego można oglądać w zakładce opracowanie końcowe


Społeczna koncepcja Parku Ludowego ukończona | 1 marca 2012 |

Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Ludowego ukończona.

Prosimy o poparcie projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze Społeczną koncepcją zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie, która powstała jako efekt konsultacji społecznych trwających od listopada 2011 r. Prosimy uczestników konsultacji, a także wszystkich zainteresowanych o wyrażenie poparcia, jeśli zgadzają się Państwo z prezentowanym opracowaniem.

Jeśli chcą Państwo poprzeć koncepcję, prosimy o przesłanie tej informacji na adres: [email protected], do dnia 31 marca 2012 (termin przedłużony). Prosimy o podanie jedynie imienia i nazwiska (prosimy o niepodawanie innych danych osobowych). Jeśli nie zgadzają się Państwo z opracowaniem, lub mają inne uwagi, również prosimy o informację.

Po uzyskaniu Państwa poparcia, 11 kwietnia 2012 (środa), o godz. 17:00, zapraszamy Państwa do ratusza na otwarte spotkanie z Prezydentem Lublina, na którym przekażemy opracowanie wraz z dołączona listą osób je popierających oraz zgłoszonymi uwagami.


Odbyła się wystawa i dyskusja publiczna – „Pomysły na Park Ludowy!” | 2 lutego 2012 |

W dniu 2 lutego 2012 odbyła się wystawa i dyskusja publiczna nad projektami Parku Ludowego w Lublinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które mimo zimowej aury, przybyły na wystawę i dyskusję publiczną na temat przyszłości Parku Ludowego! Dziękujemy za obecność i zaangażowanie w dyskusję. Sześć wizjonerskich projektów koncepcyjnych Parku Ludowego w Lublinie zostało wykonanych i zaprezentowanych przez studentów studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL i UP. Następnie projekty poddano pod dyskusję publiczną.

Na spotkanie do hali Targów Lublin przybyło około 80 osób, mieszkańców Lublina, przedstawicieli instytucji, urzędów, uczelni, mediów, organizacji pozarządowych oraz studentów. Obecni byli m.in. Pan Jarosław Pakuła – Radny Rady Miasta Lublin, Pani Małgorzata Żurkowska – Wicedyrektor Wydziału Planowania UM, Pani Małgorzata Matfiejczuk – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Za Cukrownią, Pan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków, Pan Józef Wrona z Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, Pani Krystyna Grajek – Wiceprezes Zarządu Targów Lublin oraz Pani Halina Kulikowska z MPWiK w Lublinie. Wnioski z dyskusji zostaną opracowane i opublikowane w formie sprawozdania. Ogólnie można streścić je w stwierdzeniu, że Park powinien stać się terenem zieleni dobrze powiązanym z miastem i dostosowanym do potrzeb współczesnych mieszkańców Lublina. Uczestnicy spotkania wskazywali także najlepsze projekty lub wybrane rozwiązania. Moderatorem spotkania był dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.

Wystawa była kolejnym etapem trwających od listopada 2011 konsultacji społecznych. Wnioski z poprzednich etapów oraz dyskusji publicznej zostaną opracowane jako „Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Ludowego”. Zostanie ona przedstawiona publicznie drogą elektroniczną z prośbą o poparcie, a następnie przekazane Prezydentowi Miasta Lublin wraz z listą osób popierających.

Z projektami w wersji elektronicznej można cały czas zapoznać się na naszej stronie internetowej, w dziale wystawa on-line.


Pomysły na Park Ludowy! – Zapraszamy na wystawę i dyskusję publiczną. | 2 lutego 2012 |

Wystawa i dyskusja publiczna nad projektami Parku Ludowego w Lublinie

2 lutego 2012 (czwartek), godz. 17:30, hala Targów Lubelskich, ul. Dworcowa 11

Serdecznie zapraszamy na wystawę p.t. „Pomysły na Park Ludowy!”, połączoną z dyskusją publiczną nad projektami Parku Ludowego w Lublinie, które zostały wykonane, przez studentów architektury krajobrazu KUL i UP, jako efekt konsultacji społecznych trwających od listopada 2011 r.

Wystawa odbędzie się w dniu 2 lutego 2012 (czwartek), o godz. 17:30, w hali Targów Lubelskich w Parku Ludowym. Zaprezentowane projekty będą podczas wystawy poddane dyskusji publicznej. Będzie to końcowy etap trwających od listopada 2011 konsultacji społecznych. Wnioski z poprzednich etapów oraz dyskusji publicznej zostaną opracowane i przekazane Prezydentowi Miasta Lublin jako „Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Ludowego”. Zapraszamy do przybycia na wystawę i do aktywnego udziału w dyskusji.

Z projektami w wersji elektronicznej można się będzie zapoznać przed wystawą, na naszej stronie internetowej, w dziale wystawa on-line. Natomiast wszystkie głosy, na podstawie których przygotowane zostały projekty, można znaleźć w dziale pomysły.


Zakończyliśmy cykl trzech spotkań warsztatowych w sprawie Parku Ludowego. | 12 grudnia 2011 |

Zakończyliśmy cykl trzech spotkań warsztatowych w sprawie Parku Ludowego.

| 12 grudnia 2011 |

W dniu 12 grudnia 2011, o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego, odbyło się trzecie spotkanie warsztatowe poświęcone przyszłości Parku Ludowego w Lublinie.

 

Na spotkaniu, w którym uczestniczyło ok. 40 osób, podjęliśmy próbę wypracowania spójnej wizji przyszłości Parku. Głównym efektem spotkania jest wniosek, iż Park Ludowy powinien zachować charakter niezabudowanego, ogólnodostępnego, zielonego terenu, lecz także powinny pojawić się w nim nowe funkcje, które uczynią go atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców całego miasta. Założenia i wnioski z poprzednich spotkań stanowią punkt wyjścia dla prac zespołów studenckich – studentów architektury krajobrazu KUL i UP, którzy opracowywać będą propozycje nowego zagospodarowania parku. Efekty tych prac zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji na wystawie, która odbędzie się pod koniec stycznia 2012 r. w hali Targów Lublin.

 

Szczegółowe sprawozdanie z trzeciego spotkania warsztatowego można zobaczyć tutaj.


Za nami drugie, z trzech spotkań warsztatowych n.t. Parku Ludowego | 5 grudnia 2011 |

Drugie z trzech spotkań warsztatowych, na temat przyszłości Parku Ludowego, już za nami.

| 5 grudnia 2011 |

W dniu 5 grudnia 2011, o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego, odbyło się drugie spotkanie warsztatowe poświęcone przyszłości Parku Ludowego w Lublinie.

 

Na początku spotkania prof. Dobrosław Bagiński przedstawił niezrealizowaną koncepcję „Eksploratorium” w Parku Ludowym. Następnie najważniejszą częścią spotkania była zespołowa praca nad wizjami parku i sposobami funkcjonowania tych rozwiązań. Uczestnicy spotkania stworzyli 4 zespoły, w których powstały koncepcje zapisane w postaci tekstowej i graficznej. Na koniec spotkania prace zostały wstępnie zaprezentowane. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób.

Sprawozdanie oraz wszystkie prace, wraz z opisem, można zobaczyć tutaj.

Zapraszamy na kolejne, ostatnie spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w 12 grudnia 2011 (poniedziałek) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26, na którym podejmiemy próbę zebrania pomysłów i sformułowania jednej lub kilku wizji Parku Ludowego.


Warsztaty rozpoczęte! – za nami pierwsze z trzech spotkań warsztatowych n.t. Parku Ludowego | 28 listopada 2011 |

Za nami pierwsze z trzech spotkań warsztatowych na temat przyszłości Parku Ludowego

| 28 listopada 2011 |

W dniu 28 listopada 2011, o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego, odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone przyszłości Parku Ludowego w Lublinie. Na spotkaniu określiliśmy jego bieżącą sytuację oraz rozpoznaliśmy szanse i zagrożenia dla przyszłości parku. Spotkanie było także przygotowaniem do pracy w zespołach na kolejnym spotkaniu warsztatowym w dniu 5 grudnia, na które serdecznie zapraszamy!

 

Na spotkanie przybyło 37 osób. Obecni byli m.in. Pan Zdzisław Drozd – Radny Rady Miasta Lublin, Pan Daniel Chlibiuk – reprezentujący Fundację Sztukmistrze, odpowiedzialną za realizację w Parku Ludowym Europejskiej Konwencji Żonglerskiej w 2012 r., Pan Paweł Kosior – Forum Rozwoju Lublina, Pani Zofia Polska reprezentująca Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów oraz Pan Krzysztof Werner z Rady Dzielnicy Śródmieście. Przybyli także mieszkańcy Lublina zainteresowani przyszłością Parku Ludowego oraz studenci lubelskich uczelni. Pomimo akcji informacyjnej wciąż niewielką grupę stanowią okoliczni mieszkańcy Parku Ludowego. Wszystkie trzy spotkania warsztatowe prowadzi ekspert konsultacji społecznych – Pan Bogusław Hajda. Pomoc w przygotowaniu spotkania zapewnili studenci architektury krajobrazu KUL.

 

Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania dostępne jest tutaj

 

Zapraszamy na kolejne spotkania warsztatowe, które odbędą się w dniach: 5 grudnia i 12 grudnia 2011 (poniedziałki) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26. Na najbliższym spotkaniu zaplanowana jest praca w zespołach, nad wizją przyszłości Parku Rusałka.


Odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie przyszłości Parku Ludowego | 21 listopada 2011 |

Rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych dotyczący przyszłości Parku Ludowego. Odbyło się pierwsze spotkanie.
| 21 listopada 2011 |

W dniu 21 listopada 2011, o godz. 17:00 w hali Targów Lublin S.A., odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące przyszłości Parku Ludowego w Lublinie. Na spotkaniu zawiązaliśmy grupę osób zainteresowanych poprawą sytuacji parku oraz rozpoczęliśmy proces określania jego przyszłej wizji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszego spotkania za obecność oraz za zgłoszone wnioski i pomysły dotyczące przyszłości Parku Ludowego. W wypowiedzianych głosach najważniejszym celem działań w Parku było przywrócenie życia i atrakcyjności tego terenu. Na kolejnych spotkaniach podejmiemy próbę określenia, jakie działania mogą to życie trwale przywrócić. Podjęliśmy także, dyskusję z Zarządem Targów Lublin S.A. na temat zmian, jakie w funkcjonowaniu i wyglądzie parku wprowadziła budowana aktualnie hala targowa. Na spotkaniu obecnych było ok. 80 osób. Obecnych było jedynie kilka osób reprezentujących mieszkańców, w tym Pani Małgorzata Matfiejczuk i Pani Dorota Pakuła z Rady Dzielnicy Za Cukrownią. Targi Lublin reprezentowała Pani wiceprezes Krystyna Węclewicz – Grajek a Szkołę Podstawową nr 20 Pani dyrektor Zofia Wiercińska. Obecni byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, działacze społeczni, projektanci i eksperci z lubelskich uczelni. Licznie przybyli studenci architektury krajobrazu KUL i UP. Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania znajduje się tutaj.

Kolejnymi etapami konsultacji będą warsztaty, które odbędą się w dniach 28 listopada, 5 grudnia i 12 grudnia 2011 (poniedziałki) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26. Podczas trzech warsztatów będziemy starli się wypracować wizję przyszłości Parku. Serdecznie zapraszamy do udziału.


Zapraszamy do udziału w kolejnych konsultacjach – nad przyszłością Parku Ludowego | 21.11.2011 |

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy drugą część procesu konsultacji społecznych, dotyczącą przyszłości Parku Ludowego w Lublinie. Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i stworzenia wspólnej wizji Parku, który obecnie poddawany jest wielkim przekształceniom, a jego znaczna część została odcięta i zajęta jest przez budowę wielkiej hali targowej.
Zapraszamy Państwa na pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 (poniedziałek), o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej hali Targów Lubelskich w Parku Ludowym, ul. Dworcowa 11.
Do udziału zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży przyszłość Parku Ludowego. Spotkanie to, podobnie jak w przypadku Parku Rusałka, będzie pierwszym z serii spotkań poświęconych wizji Parku.
Kolejne spotkania będą miały charakter warsztatów i obędą się w Szkole Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26 w terminach:
28 listopada, 5 grudnia i 12 grudnia 2011 (poniedziałki), o godzinie 17:00.
Następnie na początku 2012 r. przedstawimy i poddamy dyskusji wstępny projekt a całość procesu zakończymy przekazaniem społecznego projektu Prezydentowi Miasta Lublin.