Wdrożenie projektu – „Jaki ma być Park Rusałka?” |od listopada 2011|

 

 

Wdrożenie projektu – „Jaki ma być Park Rusałka?” | od listopada 2011 |

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Parku Rusałka w Lublinie. Projekt „Jaki ma być Park Rusałka ?” był realizowany w okresie od kwietnia do listopada 2011 r.
Oficjalnie zakończył się w dniu 2 listopada 2011 r. przekazaniem „Społecznego projektu koncepcyjnego zagospodarowania Parku Rusaka w Lublinie” Panu Krzysztofowi Żukowi – Prezydentowi Miasta Lublin. Obecnie monitorujemy dalsze losy projektu.
Zapraszamy do zapoznania się ze „Społecznym projektem koncepcyjnym zagospodarowania Parku Rusałka”, który znajduje się w zakładce „opracowanie końcowe” a także do śledzenia dalszych losów opracowania, które monitorujemy. Informacje o postępach prac umieszczamy w zakładce „wdrożenie projektu”.

Przekazaliśmy Społeczny Projekt Parku Rusałka Prezydentowi Miasta Lublin | 2.11.2011 |

Społeczny Projekt Parku Rusałka, w dniu 2 listopada 2011, przekazaliśmy Prezydentowi Miasta Lublin

Podczas otwartego spotkania z Prezydentem Miasta Lublin, Panem Krzysztofem Żukiem, zaprezentowaliśmy i przekazaliśmy Społeczny Projekt Parku Rusałka. Spotkanie odbyło się w dniu 2 listopada 2011 (środa), o godzinie 17:00, w ratuszu, przy Placu Łokietka 1, w sali nr 24. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Lublina – uczestnicy procesu konsultacji i osoby popierające projekt. Obecni byli także: Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pan Stanisław Kalinowski, Dyrektor Wydziału Planowania Pani Elżbieta Matuszak oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Pani Małgorzata Żurkowska. Udział wzięli także radni Rady Miejskiej – Pani Beata Stepaniuk, Pani Elżbieta Dados i Pan Zbigniew Jurkowski. Obecny był także Dyrektor MOSiR, Pan Mariusz Szmit. Projekt przekazali przedstawiciele Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu – Pan Jan Kamiński – koordynator konsultacji i Pan Wojciech Januszczyk – prezes SAK.

 

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przyjął projekt i zadeklarował działania miasta na rzecz realizacji Parku Rusałka, z wykorzystaniem Społecznego Projektu, wypracowanego podczas konsultacji. W tym momencie dalszy proces realizacji Parku spoczywa w rękach władz miasta Lublin. Z naszej strony deklarujemy udział w dalszych działaniach jako partnerzy społeczni tego przedsięwzięcia.

 

Sprawozdanie ze spotkania i przekazania projektu można przeczytać tutaj.

Wywiad z Prezydentem Krzysztofem Żukiem z przekazania projektu.

Społeczny Projekt Parku Rusałka, który został przekazany Prezydentowi Miasta Lublin, można obejrzeć w zakładce opracowanie końcowe.

 

Informacje o dalszych losach Społecznego Projektu Parku Rusałka można śledzić w zakładce „wdrożenie projektu”


Przekazanie Społecznego Projektu Parku Rusałka Prezydentowi Miasta Lublin | 2.11.2011 |

Zapraszamy na przekazanie Społecznego Projektu Parku Rusałka

Prezydentowi Miasta Lublin

[2 listopada 2011, środa, godz. 17:00]

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu z Prezydentem Miasta Lublin, Panem Krzysztofem Żukiem, na którym zaprezentujemy i przekażemy miastu Społeczny Projekt Parku Rusałka w Lublinie. Spotkanie odbędzie się dnia 2 listopada 2011 (środa), o godzinie 17:00, w ratuszu, przy Placu Łokietka 1, w sali nr 24. Spotkanie ma charakter otwarty.

 

Społeczny Projekt Parku Rusałka, który przekażemy prezydentowi, można obejrzeć na naszej stronie, w zakładce opracowanie końcowe.


Społeczny projekt Parku Rusałka ukończony – 15.10.2011

Społeczny projekt Parku Rusałka ukończony [15.10.2011];

prosimy o poparcie projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze Społecznym Projektem Parku Rusałka . Prosimy uczestników konsultacji, a także wszystkich zainteresowanych o wyrażenie poparcia, jeśli zgadzają się Państwo z prezentowanym opracowaniem.

Jeśli chcą Państwo poprzeć projekt, prosimy o przesłanie tej informacji na adres: [email protected], do dnia 29 października 2011. Prosimy o podanie jedynie imienia i nazwiska (prosimy o niepodawanie innych danych osobowych).

Po uzyskaniu Państwa poparcia, na początku listopada, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie z Prezydentem Lublina, na którym przekażemy projekt wraz z dołączoną listą osób go popierających.

Projekt znajduje się w zakładce opracowanie końcowe.


Wystawa projektów Parku Rusałka i dyskusja publiczna już za nami! | 7 lipca 2011 |

NOWA RUSAŁKA!
7 lipca 2011
Wystawa społecznych projektów Parku Rusałka i dyskusja publiczna.

Konstruktywna i owocna dyskusja towarzyszyła otwarciu wystawy społecznych projektów Parku Rusałka w Lublinie,
które odbyło się w środę, 7 lipca o godz. 17:00, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Był to kolejny etap konsultacji społecznych odnowy Parku.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały społeczne projekty, opracowane jako efekt warsztatów przy makiecie,
uwag zebranych na spotkaniach oraz za pośrednictwem Internetu.
Zaprezentowano dwa warianty zagospodarowania Parku Rusałka oraz szereg analiz tego terenu
wykonanych przez studentów architektury krajobrazu KUL. Po prezentacji założeń projektowych obu propozycji odbyła się długa i owocna dyskusja
na temat ostatecznego projektu Parku Rusałka. Zebraliśmy szereg uwag, wniosków i propozycji. Ze szczegółowym sprawozdaniem z dyskusji oraz
zgłoszonymi wnioskami można zapoznać się tutaj. Po ich uwzględnieniu powstanie końcowy projekt społeczny. Następnie zostanie on przesłany
do uczestników konsultacji, z prośbą o jego imienne poparcie. Końcowe opracowanie wraz z listą poparcia planujemy złożyć na otwartym
spotkaniu z Prezydentem Miasta oraz Radą Miasta Lublin.

W wystawie i dyskusji publicznej uczestniczyło ok. 50 osób. Obecni byli przede wszystkim mieszkańcy Lublina, uczestnicy wcześniejszych
etapów konsultacji – spotkań i warsztatów, którzy wykonywali robocze projekty Parku oraz studenci, którzy opracowali projekty społeczne dla potrzeb wystawy. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz miasta: Pan Marcin Nowak – Radny Miasta Lublin, Pan Tomasz Radzikowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Pan Mirosław Hagemejer – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin oraz Pani Małgorzata Żurkowska – Wicedyrektor Wydziału Planowania UM Lublin. W spotkaniu uczestniczyli także: Pani Inga Janikowska – Lipszyc przedstawicielka Fundacji Batorego, która wspiera finansowo projekt konsultacji, Pan Michał Gryglewski z wspierającej merytorycznie projekt Fundacji Stocznia oraz Pan Wojciech Januszczyk – prezes SAK. Dyskusję prowadził niezależny moderator – Pan Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.

Wystawa dostępna będzie w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, przy ul. Dolnej Panny Marii 3 do dnia 15 lipca, można ją także oglądać
w Internecie w zakładce „wystawa on-line”.

Uwagi do przedstawionych projektów można składać za pośrednictwem formularza na naszej stronie www, do dnia 21 lipca.


Nowa Rusałka! – 7 lipca 2011

 

Wystawa i dyskusja publiczna nad społecznymi projektami odnowy

Parku Rusałka w Lublinie7 lipca 2011 (czwartek),

godz. 17:00 Wojewódzki Ośrodek Kultury Dolna Panny Marii 3

Serdecznie zapraszamy na wystawę p.t. „Nowa Rusałka!”, połączoną z dyskusją publiczną nad społecznymi projektami zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie, które zostały wykonane w ramach konsultacji społecznych dla mieszkańców Lublina.

Wystawa odbędzie się w dniu 7 lipca 2011 (czwartek), o godz. 17:00, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 3.

Zaprezentowane projekty będą podczas wystawy poddane dyskusji publicznej a jej końcowy efekt zostanie opracowany i przekazany Urzędowi Miasta Lublin jako „Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Rusałka”. Zapraszamy do przybycia na wystawę i do aktywnego udziału w dyskusji.


Zakończyliśmy cykl trzech spotkań warsztatowych poświęconych odnowie Parku Rusałka | 15 czerwca 2011 |

ZAPROJEKTUJMY RAZEM PARK RUSAŁKA – WARSZTATY PRZY MAKIECIE
SPOTKANIE 3 – WSPÓLNY PROJEKT (PODSUMOWANIE TRZECH SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH)

15 czerwca 2011 (środa), godz: 17:30 – 19:30
Za nami już trzecie spotkanie warsztatowe poświęcone odnowie parku Rusałka. Tym samym zakończyliśmy warsztaty przy makiecie. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób w tym licznie przybyli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście i innych dzielnic Lublina, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz studenci. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, poświęcenie swojego czasu, aktywne uczestnictwo w warsztatach, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Możemy śmiało powiedzieć, że jest w Lublinie grupa osób, dla której los Parku Rusałka nie jest obojętny. Kolejnym etapem konsultacji będzie wystawa i publiczna dyskusja.
Przez ostatnie trzy tygodnie udało nam się wspólnie wypracować ogromną ilość pomysłów i propozycji dotyczących odnowy Parku. Ostatnie spotkanie poświęcone było zebraniu wszystkich pomysłów i określeniu wspólnej wizji. Podczas intensywnej dyskusji wypracowaliśmy ogólną wizję parku Rusałka oraz szereg pomysłów. Na tej podstawie wyłaniają się dwie propozycje szczegółowych rozwiązań zagospodarowania tego terenu, pozostające jednak w zasadniczych sprawach jednomyślne.
OGÓLNA WIZJA PARKU RUSAŁKA
Wypracowana na warsztatach ogólna wizja zakłada, że Park Rusałka pozostanie terenem otwartym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców Lublina, o charakterze łąki miejskiej z rozległą ekspozycją panoramy Starego Miasta i skupiskami niskiej, nieprzesłaniającej widoków, roślinności gdzie można znaleźć cień. Park Rusałka ma także być łącznikiem pomiędzy centrum Lublina (deptakiem) a bulwarem nad Bystrzycą. Należy jednak poprawić dostępność terenu poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz naprawę stanu wejść na teren. Proponujemy także likwidację barier w postaci ogrodzeń oraz udostępnienie boisk jako otwartych płaszczyzn trawiastych. Nie wykluczamy także możliwości lokalizacji niewielkich obiektów obsługujących teren (kawiarnie, wypożyczalnie rowerów i sprzętu sportowego etc.), parkingów oraz przyłączy do organizacji imprez. Ponadto pożądanym elementem jest woda, która na Rusałce występuje naturalnie – można wykorzystać ją w obecnej formie lub wzmocnić jej rolę poprzez stworzenie dodatkowego zbiornika wodnego. Ważnym zagadnieniem w poprawie stanu Parku Rusałka jest także stan jego najbliższego otoczenia. Poprawy jakości życia, m.in. poprzez inwestycję w kanalizację, potrzebują mieszkańcy Wesołej i Dolnej Panny Marii.
Do ogólnej wizji dochodzą różnorodne pomysły na zagospodarowanie Parku, z których powstaną dwie propozycje projektowe. Z uwagi na różnice w sposobie zagospodarowania terenu Parku, można je określić jako ekstensywną i intensywną.
Szczegółowe wytyczne dotyczące ogólnej wizji oraz dwóch sformułowanych na warsztatach koncepcji  można znaleźć w sprawozdaniu – podsumowaniu trzech spotkań warsztatowych.
Kolejnym etapem konsultacji będzie wystawa połączona z dyskusją publiczną na temat zaprezentowanych rozwiązań. Wypracowane na warsztatach dwa projekty zostaną opracowane w formie graficznej przez studentów architektury krajobrazu KUL i zaprezentowane jako społeczny projekt na wystawie w dn. 7 lipca 2011, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Wystawa dostępna będzie także w internecie.
Po dyskusji opracowany zostanie, w wersji końcowej, społeczny Projekt Odnowy Parku Rusałka.


Drugie spotkane warsztatowe już za nami! | 8 czerwca 2011 |

Sprawozdanie z WARSZTATÓW PRZY MAKIECIE
SPOTKANIE 2 – UPORZĄDKOWANIE
(PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH)

8 czerwca 2011 (środa), godz: 17:30 – 19:30

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiego spotkania warsztatowego poświęconego Rusałce! Dziękujemy za wspólne projektowanie przyszłej wizji parku. Mamy nadzieję, że z wielu naszych pomysłów i propozycji, które zrodziły się i jeszcze zrodzą się na warsztatach uda nam się na przyszłym spotkaniu wypracować wspólny, społeczny projekt odnowy Parku.

W środę, 8 czerwca 2011 r. odbyło się drugie spotkanie warsztatowe przy makiecie dotyczące zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie – pod hasłem „Uporządkowanie”. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Udział wzięli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście i innych dzielnic Lublina – ok. 10 osób, urzędnicy Urzędu Miasta Lublin oraz studenci w tym studenci architektury krajobrazu KUL, którzy przygotowywali materiały i zapewniali obsługę spotkania.
Było to drugie spotkanie warsztatowe poświęcone odnowie Parku Rusałka. Uczestnicy spotkania zawiązali kilkuosobowe zespoły projektowe, w których pracowali nad wizją przyszłości parku. Na zakończenie wspólnej pracy każdy z zespołów zaprezentował na forum swoje pomysły. W ten sposób powstało pięć roboczych koncepcji zagospodarowania Parku Rusałka oraz szereg pomysłów dotyczących sposobów jego ożywienia. Spotkanie prowadził Pan Bogusław Hajda – ekspert konsultacji społecznych. W spotkaniu brała także udział Pani Ewa Stokłuska, przedstawicielka wspierającej nasze działanie Fundacji Stocznia, która prowadzi m.in. portal partycypacjaobywatelska.pl.

Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 (środa), będziemy podczas niego zajmować się próbą wypracowania, na podstawie przygotowanych koncepcji, wspólnej wizji Parku Rusałka.

Sprawozdanie ze spotkania oraz prezentacja arkuszy projektowych i wszystkich pomysłów znajduje się tutaj


Konsultacje Parku Rusałka zaprezentowane w Ratuszu | 7 czerwca 2011 |

Proces konsultacji społecznych Parku Rusałka w Lublinie został zaprezentowany w Ratuszu w dniu 7 czerwca 2011 (wtorek), podczas spotkania Rady Kultury Przestrzeni z Wiceprezydentem Lublina Stanisławem Kalinowskim.

 

Pan Prezydent przychylnie odniósł się do przedstawionego scenariusza działań konsultacyjnych i wyraził zainteresowanie efektami konsultacji – Społecznym projektem odnowy Parku Rusałka. Zadeklarował również, że, na ile pozwolą możliwości, rozwiązania zawarte w przyszłym projekcie będą miały szansę na wcielenie w życie. Społeczny projekt, który będzie wynikiem warsztatów i publicznej dyskusji przy wystawie zostanie, w lipcu, zaprezentowany na forum miasta oraz przekazany i zaprezentowany w Urzędzie Miasta.


Podsumowanie pierwszego spotkania warsztatowego | 1 czerwca 2011 |

Podsumowanie pierwszego spotkania w ramach

WARSZTATÓW PRZY MAKIECIE
SPOTKANIE 1 – ROZPOZNANIE
1 czerwca 2011 (środa), godz: 17:30 – 19:30

W środę, 1 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe przy makiecie dotyczące zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie – pod hasłem „Rozpoznanie”. W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób. Udział wzięli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście – około 10 osób , przedstawiciel przedsiębiorców z ul. Rusałka, a także studenci architektury krajobrazu KUL, którzy przygotowywali materiały i zapewniali obsługę spotkania. W ten sposób zawiązaliśmy grupę osób, dla których Park Rusałka jest ważnym fragmentem miasta i w której będziemy pracować nad społecznymi oczekiwaniami wobec tego terenu i jego przyszłym zagospodarowaniem. Spotkanie prowadził Pan Bogusław Hajda – ekspert konsultacji społecznych. Pracę magisterska poświęconą odnowie okolic Rusałki zaprezentowała Jadwiga Wojciechowska – Bartnik. Materiały historyczne dotyczące Parku, przygotowane przez studentów architektury krajobrazu, zaprezentował Pan Jan Kamiński.
Na spotkaniu rozpoznaliśmy najistotniejsze problemy i wartości Parku Rusałka i jego okolic a także określiliśmy najważniejsze grupy osób, dla których odnowa Park Rusałka ma znaczenie: mieszkańcy dzielnicy, inwestorzy oraz mieszkańcy całego Lublina i turyści. Sformułowaliśmy także szereg wniosków i pomysłów, których zrealizowanie może przyczynić się do ożywienia Parku Rusałka.


Zapraszamy na kolejne spotkania warsztatowe w dniach 8 i 15 czerwca 2011 (środy), podczas których zajmować się będziemy projektowaniem przyszłego zagospodarowania parku. Zapraszamy także tych, którzy nie byli na pierwszym spotkaniu a chcieliby się włączyć w tę inicjatywę.

Sprawozdanie z pierwszego spotkania wraz z listą pomysłów znajduje się TUTAJ


Zaprojektujmy razem Park Rusałka – warsztaty przy makiecie | 1,8,15 czerwca 2011 |

ZAPROJEKTUJMY RAZEM PARK RUSAŁKA!
WARSZTATY PRZY MAKIECIE

1 , 8 i 15 CZERWCA 2011 (seria 3 spotkań, w środy) godz. 17:30 – 20:00

Budynek Politechniki Lubelskiej, ul. Bernardyńska 13 (Pałac Sobieskich), lewa oficyna, piętro I, sala rysunkowa

 

WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE LOSY PARKU RUSAŁKA ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH PRZY MAKIECIE, KTÓRYCH EFEKTEM BĘDZIE WSPÓLNY, SPOŁECZNY PROJEKT PARKU RUSAŁKA.

 

Sobotni piknik na Rusałce był kolejnym elementem wspólnych działań, których celem jest znalezienie sposobu na ożywienie jednego z najcenniejszych obszarów śródmieścia Lublina. Kontynuacją pikniku będzie cykl 3 spotkań warsztatowych w dniach 1, 8 i 15 czerwca (środy). Spotkania odbędą się w budynku Pałacu Sobieskich Na Wydziale Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ulicy Bernardyńskiej 13. Początek każdorazowo o godzinie 17:30, zakończenie ok. 20:00.
Tematami spotkań warsztatowych będą:
SPOTKANIE 1 – ROZPOZNANIE (1 czerwca 2011)
W trakcie pierwszego spotkania, 1 czerwca, pokażemy wszystkie dostępne materiały i opracowania związane z obszarem Rusałki oraz podyskutujemy o skuteczności dotychczasowych rozwiązań. Prosimy o przyniesienie wszystkiego, co z Rusałką związane, a co macie Państwo w swoich prywatnych archiwach. Mile widziane będą zdjęcia, artykuły, mapy, gazety, wspomnienia itp.

SPOTKANIE 2 – UPORZĄDKOWANIE (8 czerwca 2011)
Drugie spotkanie, 8 czerwca, poświęcimy na uporządkowanie naszych myśli i pomysłów. Podzieleni na grupy robocze , postaramy się przelać je na papier. Będziemy dyskutować, pisać i rysować , mogąc liczyć na pomoc dostępnych na miejscu specjalistów.
SPOTKANIE 3 – WSPÓLNY PROJEKT (15 czerwca 2011)
W trakcie trzeciego spotkania, 15 czerwca, każda z grup dopracuje ostatecznie swoje pomysły, po czym zostaną one zaprezentowane reszcie uczestników spotkania. Następnie postaramy się wspólnie wybrać rozwiązanie optymalne dla Rusałki i zrobimy z niego wspólną koncepcję zagospodarowania.
Efekty naszych prac posłużą do opracowania społecznego projektu zagospodarowania Parku Rusałka. Będzie on naszym wspólnym dziełem. Efekt pracy – projekt – zostanie opracowany graficznie przez studentów architektury krajobrazu KUL a następnie przedstawiony na wystawie i poddany dyskusji publicznej. Końcowe opracowanie zostanie przekazane i zaprezentowane w Urzędzie Miasta Lublin i na forum miasta.

Zapraszamy do aktywnego udziału we wszystkich trzech spotkaniach warsztatowych!
Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby materiałów prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach – osobiście podczas pikniku, e-mailem: [email protected] lub telefonicznie +48 698 869 440.


„Piknik – Wiosenne porządki” już za nami!

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na „Piknik – wiosenne porządki w Parku Rusałka”. Dziękujemy za dobrą zabawę a jednocześnie zaangażowanie i pełną poświęcenia pracę przy porządkowaniu terenu. Szczególne podziękowania należą się dzieciom! Dziękujemy także za wszelkie uwagi i pomysły zgłoszone podczas rozmów przy makiecie. Pomysły te zostały spisane i będą, podobnie jak głosy z dn. 6 kwietnia, podstawą do opracowania naszego społecznego projektu.
W sprzątaniu uczestniczyło ok. 80 osób. Byli wśród nich mieszkańcy okolicznych ulic, ale także innych dzielnic Lublina, urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci. Worki, rękawice i kontenery zapewnił Wydział Gospodarki Komunalnej, poczęstunek dla sprzątających zapewniło Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców „Ul. Rusałka”, a organizacyjnie wydarzenie prowadzili studenci architektury krajobrazu KUL. Piknik był wstępem do warsztatów przy makiecie, które odbędą się w dniach 1, 8 i 15 czerwca 2011.


Pierwsze spotkanie konsultacyjne już za nami

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie odnowy Parku Rusałka w Lublinie w dniu 6 kwietnia 2011 r. o godz. 18:30.

Dziękujemy za zaangażowanie, wypowiedziane pomysły, uwagi, spostrzeżenia i wskazówki dotyczące tego cennego terenu naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że wspólnie rozpoczęliśmy proces, który doprowadzi do odnowy Parku Rusałka. Wszystkich uczestników spotkania, a także wszystkie osoby, które chcą się włączyć w ten proces zapraszamy do dalszego uczestnictwa w inicjatywie. Chcemy, aby jej efekty były wyrazem wspólnych, społecznych oczekiwań i aspiracji. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają drogą mailową wiadomości o kolejnych planowanych wydarzeniach, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Informacje będą także dostępne na stronie internetowej www.parki.lublin.pl. Zachęcamy do przesyłania swoich pomysłów, uwag lub pytań na adres poczty e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem strony internetowej.

Tutaj zamieszczamy pełne sprawozdanie ze spotkania w dn. 6 kwietnia 2011.

 

Uczestnicy, zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu, otrzymali także informacje na temat Parku Rusałka, które dostępne są tutaj.


Pierwsze spotkanie | 6 kwietnia 2011 |

Zapraszamy na pierwsze, otwarte spotkanie dotyczące odnowy Parku Rusałka w Lublinie.

Odbędzie się ono w dniu 6 kwietnia 2011 r. o godz. 18:30,
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, sala na I piętrze

Celem rozpoczynających się konsultacji jest określenie i zebranie potrzeb, oczekiwań, aspiracji i pomysłów mieszkańców Lublina wobec Parku Rusałka – obecnie zaniedbanego terenu w centrum miasta. Na spotkaniu zbierać będziemy pomysły, uwagi, wnioski, dotyczące potrzeb i problemów Parku Rusałka. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na stan tego obszaru – mieszkańców Lublina a w szczególności dzielnicy Śródmieście, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji oraz wszystkich zainteresowanych odnową Parku Rusałka w Lublinie. Planujemy także kolejne spotkania konsultacyjne i warsztaty przy makiecie. Na ich podstawie przygotowany zostanie projekt koncepcyjny odnowy Parku Rusałka, który zostanie zaprezentowany na wystawie i ponownie poddany konsultacjom w celu wypracowania wspólnej wizji Parku. Konsultacje są inicjatywą społeczną. Końcowe wyniki w postaci graficznej i tekstowej zostaną przekazane do Urzędu Miasta Lublin.


Rusza projekt konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie | kwiecień 2011 |

Konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie, są oddolną inicjatywą mającą na celu opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania tego Parku w dialogu z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście i miasta Lublina, osobami zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami uczelni, instytucji urzędnikami oraz władzami miasta. W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia i działania.

Głównym organizatorem procesu konsultacji jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, partnerami są: Forum i Rada Kultury Przestrzeni, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada Dzielnicy Śródmieście, Wydział Architektury i Budownictwa PL, Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Wydział Planowania UM Lublin, WOK i inne instytucje.
Projekt obejmuje opracowanie społecznych koncepcji Parku Rusałka oraz na dalszym etapie Parku Ludowego.
Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.