Baza wiedzy

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa

Część 4. Raport końcowy [wersja na dzień 26.06.2013] – Opracowanie można pobrać –> tutaj

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa 

Część 3. Dokumentacja pokonkursowa [wersja na dzień 27.06.2013] – Opracowanie można pobrać –> tutaj

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa 

Część 2. Raport z konsultacji społecznych [wersja na dzień 04.12.2012] – Opracowanie można pobrać –> tutaj

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa 

Część 1.  Badania i analizy terenu [wersja na dzień 16.01.2013] – Opracowanie można pobrać –> tutaj

Wykaz arkuszy załączonych do opracowania:


Arkusz 1. Analiza historyczna


Arkusz 2. Stan istniejący


Arkusz 3. Analiza własności


Arkusz 4. Mieszkańcy


Arkusz 5. Struktura ekologiczna


Arkusz 6. Funkcje terenu


Arkusz 7. Wyniki badań terenowych


Arkusz 8. Panoramy


Arkusz 9. Wyniki badań terenowychWnioski złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych oraz do prognozy oddziaływania na Środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w projektu:


  Rejon Czechówka – część I – PDF

Załącznik graficzny do części I


 Rejon Czechówka Śródmieście – część II – PDF

Załącznik graficzny do części II