Konkurs


Sprawozdanie z debaty dotyczącej społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki

17 kwietnia 2013 r. Galeria Labirynt ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie

godz. 17.00 – 19.00.

Do pobraniaPDF

  

Wyniki otwartego konkursu na koncepecję odnowy doliny Czechówki w Lublinie 2013

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie odbyło się 9 marca 2013 r. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

Celem spotkania było wyłonienie spośród nadesłanych pięciu (5) prac zwycięzców konkursu. Nadesłane prace były oznaczone następującymi kodami:

 00001919, 10001013, 20130112, 48652041, 69898769

Spośród zakwalifikowanych siedmiu prac, w drugim etapie nie dostarczono prac oznaczonych kodami: 00007890, 04032304.

Po wyłonieniu trzech zwycięskich prac, otworzono koperty w celu ustalenia nazwisk zwycięzców.

 

Zwycięzcy konkursu to:

 Damian Serwata (praca oznaczona kodem 00001919)

Zespół: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk (praca oznaczona kodem 10001013)

Zespół: Krzysztof Jaraszkiewicz, Marcin Molik, Michał Fronk (praca oznaczona kodem 20130112)

Sprawozdanie z posiedzenia sądu konkursowego PDF

Damian Serwata (praca oznaczona kodem 00001919)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zespół: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk (praca oznaczona kodem 10001013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zespół: Krzysztof Jaraszkiewicz, Marcin Molik, Michał Fronk (praca oznaczona kodem 20130112)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala na uzyskanie korzystnych efektów nawet w przypadku realizacji części koncepcji. W projektach wykorzystano potencjał terenu i wprowadzono rozwiązania nowatorskie, zdecydowanie poprawiające jakość tej przestrzeni. Zaproponowano rozwiązania mające na celu połączenie dzielnicy Wieniawa i Czechów Południowy. Sąd konkursowy docenił nawiązanie do historii Wieniawy, a także uwzględnienie i podkreślenie przyrodniczych wartości doliny. Warto jednak zauważyć, iż żadna z prac nie proponuje radykalnych ingerencji w dominujący na tym terenie układ drogowy Al. Solidarności, traktując tę arterię jako „nietykalną”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu.


Autorzy pozostałych prac

Prace które przeszły do drugiego etapu konkursu:


Zespół: Agnieszka Spasiewicz, Jarosław Stachyra (praca oznaczona kodem 48652041)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zespół: Paweł Godzina, Sara Korzec (praca oznaczona kodem 69898769)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zespół: Urszula Wójcik, Magda Tetrycz (praca oznaczona kodem 04032304)

 

 

 

 


Zespół: Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska (praca oznaczona kodem 00007890)

Autorzy pozostałych prac nadesłanych na konkurs:


Zespół:  Agata Grzyb, Monika Koncewicz (praca oznaczona kodem 98912115)

 

 

 

 


Zespół: Emilia Chęć, Kinga Bogucka, Beata Pydo, Maja Puźniak (praca oznaczona kodem 30232240)

 

 

 

 

 


Zespół: Ewa Kowalczyk, Łukasz Sowa, Karolina Strzałka, Patryk Czoch (praca oznaczona kodem 06071317)

 

 

 

 


Tomasz Smutek (praca oznaczona kodem 12418999)

 

 

 

 


Justyna Baran (praca oznaczona kodem 08061992)


Zespół: Paulina Furtak, Sylwia Gogłoza (praca oznaczona kodem 19040312)

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konkurs spotkał się z tak szerokim zainteresowaniem – nadesłano prace z całej Polski (m.in. z Krakowa, Sosnowca, Białegostoku, Stalowej Woli). Dziękujemy za interesujące, nowatorskie rozwiązania dla doliny Czechówki.


KONKURS NA DOLINĘ CZECHÓWKI W LUBLINIE – WYNIKI I ETAPU

 

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie, odbyło się  19 stycznia 2013 w godz. 10.00-15.00 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

Podczas spotkania wyłoniono spośród nadesłanych czternastu (14) prac – siedem (7) które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu.

 

Prace, które przeszły do kolejnego etapu oznaczone są kodami:

 1. 00001919
 2. 00007890
 3. 04032304
 4. 10001013
 5. 20130112
 6. 48652041
 7. 69898769

 

Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala oczekiwać na interesującą  kontynuację w dalszym etapie. Autorów siedmiu wymienionych prac zapraszamy do składania projektów w drugim etapie, do dnia 5 marca 2013r.

Sąd konkursowy dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Sprawozdanie z obrad Sądu Konkursowego oraz uzasadnienie wyborów będzie udostępnione po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

 

KONKURS NA DOLINĘ CZECHÓWKI W LUBLINIE – DO 8 STYCZNIA 2013

 

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w Lublinie (na odcinku w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy). Konkurs jest elementem trwającego procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania doliny. Od uczestników oczekiwać będziemy wizjonerskich i nowatorskich propozycji projektowych uwzględniających efekty procesu konsultacji.

 

Planowane są spotkania warsztatowe: w dniach 8 i 15 listopada 2012, otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do uczestnictwa w tych spotkaniach, które pomogą przygotować się do udziału w konkursie. Powstanie z nich „Raport z konsultacji”. Obecnie dostępny jest już pierwszy raport: „Badania i analizy terenu”.

 

Terminy konkursu:

30 listopada 2012 – publikacja „Raportu z konsultacji” na stronie www,

8 stycznia 2013 –     termin oddania prac w pierwszym etapie (max. 4 arkusze A3),

30 stycznia 2013 –   ogłoszenie wyników I-go etapu,

zakwalifikowanie 7 zespołów do udziału w drugim etapie,

5 marca 2013 –        termin oddania prac w drugim etapie konkursu (3 plansze w formacie 100×70),

20 marca 2013 –      ogłoszenie wyników II-go etapu konkursu (3 prace),

17 kwietnia 2013 –   wystawa pokonkursowa wraz z dyskusją publiczną.

Nagrody: trzy najlepsze prace otrzymają równorzędne nagrody w wysokości 1000 zł

Po wystawie i dyskusji publicznej prace wejdą w skład dokumentacji pokonkursowej, która zostanie przekazana Prezydentowi Miasta Lublin, jako część społecznego projektu dla doliny Czechówki.

Forma oddania prac:

elektroniczna (płyta CD), prace zostaną wydrukowane przez organizatora konkursu.

 

Kontakt: sekretarz konkursu – Katarzyna Zaleska, [email protected]

 

REGULAMIN KONKURSU i ZAŁĄCZNIKI:

                          Regulamin konkursu – PDF

                          Załącznik nr 1 – Zakres terenu objętego konkursem – JPG

                         Załącznik nr 2 – Formularz uczestnictwa – PDF

                         Załącznik nr 3 – Skład Sądu Konkursowego – PDF

 

MATERIAŁY KONKURSOWE:

 Informacja o konkursie – PDF

 1. Badania i analizy terenu – w dziale Baza wiedzy
 2. Raport z konsultacji społecznych – PDF
 3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 (PDF) – PDF
 4. Mapa zasadnicza w skali 1:500 (DXF) – ( dostępna u sekretarza konkursu – [email protected])

FOTOGRAFIE: