Kontakt


Organizator konsultacji:

fundacja tu obok

20-052 Lublin, ul. Popiełuszki 28H lok.30


WWW: www.tuobok.pl

e-mail: [email protected]

telefon: +48 660 199 423


Koordynator konsultacji: Marta Kurowska – Prezeska fundacji tu obok

Kierownik naukowy: Jan Kamiński

Prowadzenie warsztatów konsultacyjnych: Bogusław Hajda, Ewa Kipta

Moderowanie debaty publicznej – dr Tomasz Jeleński

Opracowania tekstowe, raporty, sprawozdania: Katarzyna Zaleska

Opracowanie rozdziału raportu 2 poświęconego wnioskom z warsztatów III, oraz opisom prac konkursowych w raporcie 3 – Ewa Kipta

Opracowanie rozdziałów raportu 2 poświęconego warsztatom II – mapom emocjonalnym – Bogusław Hajda

Opracowanie rozdziału raportu 1 dotyczącego wartości ekologicznych – Joanna Igras (KUL)

Plansze i mapy: Przemysław Sarnecki

Badania terenowe: Agnieszka Kremer

Makieta: Mariusz Kosiński

Fotografie i rysunki: Katarzyna Zaleska, Przemysław Sarnecki, Jan Kamiński

Strona internetowa – Kamil Wojcieszuk, Piotr Koryciński

Moderowanie strony internetowej – Przemysław Sarnecki


kontakt w sprawie konkursu: Katarzyna Zaleska – sekretarz konkursu, [email protected]