O Parku Rusałka

Park Rusałka w Lublinie znajduje się pomiędzy ulicami: Dolną Panny Marii, Rusałka i Wesołą. Ten położony w dolinie Bystrzycy teren historycznie zajmowały łąki, pola uprawne i ogrody, a całość miała charakter przestrzeni otwartej. Rusałka widoczna na mapie miasta przypomina zielony klin sięgający do samego centrum (z okolic Pl. Wolności i deptaka można tu dotrzeć w ciągu 5 minut). Teren otaczają liczne zabytki rozłożone na wzgórzach, tworzące unikatową panoramę widoczną z dna doliny. Są to m.in.: Kościół i klasztor wizytek wraz z wieżą wodną, Pałac Tarłów, Kościół nawrócenia św. Pawła, Pałac Sobieskich, Browar Vetterów, a także liczne domki i dworki tworzące niepowtarzalny klimat okolicy. W pobliżu Parku Rusałka, w miejscu obecnej ulicy Boczna Rusałki, blisko starego mostu na Bystrzycy znajdował się w pierwszej poł. XX w. teatr letni otoczony sadzawkami, który był miejscem rekreacji dla lublinian.
Obecnie teren ten zajęty jest przez boiska miejskie oraz przez bardzo zdegradowaną zieleń. Do niedawna organizowano tu targ zwierzęcy.
Ze względu na bezpośrednią bliskość centrum miasta oraz brak tak dużych terenów zieleni w pobliżu Park Rusałka może stać się ważnym miejscem rekreacji dla mieszkańców Śródmieścia oraz odwiedzających je osób. Obecność zabytkowej panoramy tworzy niepowtarzalny charakter miejsca, a duże przestrzenie trawiaste umożliwiają różnorodne aktywności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracą magisterską poświęconą rewitalizacji Rusałki i jej okolic autorstwa

Pani Jadwigi Wojciechowskiej – Bartnik, zawierającą szereg informacji na temat naszego Parku, udostępnioną dzięki uprzejmości autorki:

> tekst pracy magisterskiej

> załączniki

załączniki

> załączniki

> załączniki