Opracowanie końcowe | październik 2011 |

Zapraszamy do zapoznania się ze Społecznym Projektem Koncepcyjnym Zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie. Prosimy uczestników konsultacji, a także wszystkich zainteresowanych, o wyrażenie poparcia, jeśli zgadzają się Państwo z prezentowanym opracowaniem. Jeśli chcą Państwo poprzeć projekt, prosimy o przesłanie tej informacji na adres: [email protected], do dnia 29 października 2011, prosimy podać jedynie imię i nazwisko (prosimy o niepodawanie innych danych osobowych).

Spoleczny_Projekt_Parku RUSALKA_2011

1_Rusalka_na_tle_miasta

2_Wnioski_do_dok_planistycznych_i_strategicznych

3_Projekt_koncepcyjny_schemat_funkcjonalno-przestrzenny

4_Projekt_koncepcyjny_rzut_z_gory

5_Projekt_koncepcyjny_rzut_aspekt_nocny

6_Projekt_koncepcyjny_wizualizacje

7_Projekt_koncepcyjny_wizualizacje

8_Projekt_koncepcyjny_wizualizacje

9_Propozycje_malych_dzialan