Wdrożenie koncepcji | od kwietnia 2012 |

23 kwietnia 2019

Park Ludowy w realizacji 2019-2020

 

Konsultacje odnowy Parku Ludowego odbyły się w latach 2011 – 2012. W 2015 r. przygotowaliśmy aktualizację projektu. Następnie na jej podstawie firma Lubcom sp. z o.o. wykonała projekt wykonawczy Parku. W 2019 r. roku Miastu Lublin udało się wyłonić wykonawcę projektu przebudowy Parku Ludowego. Przebudowa rozpoczęła się 18 marca 2019 i ma trwać do końca 2020 r.  Przez cały ten czas Park Ludowy ma być ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców:

https://kurierlubelski.pl/park-ludowy-juz-ogrodzony-bedzie-niedostepny-dla-lublinian-do-konca-wrzesnia-2020-r/ar/13974691  

 

Pod poniższym linkiem można zapoznać się dokumentacją, na podstawie której realizowana jest przebudowa:

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/2019-01-16-przetag-nieograniczony-na-rewitalizacja-przyrodnicza-parku-ludowego-w-lublinie-znajdujacego-sie-w-obszarze-zintegrowanego-centrum-komunikacyjnego-dla-lof-zadanie-inwestycyjne-wspolfinansowane-w-ramach-regionalnego-programu-,84,18916,2.html

szczególnie:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a w niej plik: „materiał pomocniczy.zip” – tam znajdują się m.in. projekty Parku

 

Fakt odnowy Parku jest owocem konsultacji, licznych spotkań, dyskusji, zaangażowania wielu osób, grup, instytucji i organizacji. Dały one sygnał Miastu, że potrzebna jest odnowa Parku, co doszło do skutku po 7 latach. Pomysły na Park przechodziły liczne modyfikacje i zmiany. Część z nich udało się znalazła się w projekcie koncepcyjnym, część z nich trafiła później do projektu wykonawczego i będzie realizowana. Część została okrojona ze względów finansowych.

Jednocześnie w ostatnich latach Park znacznie się zmienił, powstały nowe budynki Targów Lublin, które zajęły jego wschodnią część, ulica Muzyczna, Most 700-lecia. Uchwalono miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu PKP, który umożliwia budowę kolejnych obiektów w okolicy Targów Lublin. Planowany jest także dodatkowy zjazd z estakady ulicy Lubelskiego Lipca ’80.

 

Staramy się obserwować postępy prac i mamy nadzieję, że zrealizowany projekt będzie odpowiadał wypracowanej wówczas wizji: stanie się miejscem przyjaznym i bardziej dostępnym a jednocześnie zachowa wiele ze swoich wartości przyrodniczych i swojego wyjątkowego charakteru.

9 września 2016

Konsultacje koncepcji „Rewitalizacji Parku Ludowego”

 

Na stronie Urzędu Miasta Lublin została umieszczona do konsultacji koncepcja „Rewitalizacji Parku Ludowego w Lublinie”, przygotowana przez firmę Lubcom. Koncepcja powstała na podstawie społecznych koncepcji (2012 i 2015) z dostosowaniem do aktualnych możliwości miasta. M.in. zrezygnowano z kładek w koronach drzew ze względu na bardzo wysokie koszty.

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania uwag do koncepcji na adres: [email protected], do końca września 2016 r.

 

Spotkanie i dyskusja nad koncepcją odbędzie się w dniu 20 września 2016 (wtorek), o godz. 17:00. [miejsce zostanie ustalone, być może będzie to w Parku Ludowym]. Już dziś gorąco zapraszamy do udziału oraz do przesyłania uwag, które pozwolą wyłapać błędy oraz uczynić projekt jeszcze lepszym.

 

Szczegółowe informacje oraz projekt dostępne są na stronie UM Lublin:

http://lublin.eu/lublin/aktualnosci/park-ludowy-w-nowej-odslonie,24,2133,1.html

Poniżej: fragment koncepcji firmy Lubcom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2016

 

Powstaje projekt wykonawczy Parku Ludowego na podstawie społecznej koncepcji

Urząd Miasta Lublin rozstrzygnął przetarg na dokumentację projektową Parku Ludowego. Informacja o przetargu i wyniku:

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=17104

 

Dokumentację projektową parku (projekt budowlany, wykonawczy, studium wykonalności) wykona firma LubCom sp. z o.o. z Lublina.

W dokumentach przetargowych, jako załączniki znalazły się: projekt społeczny Parku Ludowego z 2012 r. i jego uszczegółowienie z 2015 r. Materiały te zostaną wykorzystane przy opracowaniu projektu wykonawczego a w trakcie prac projektowych będą one podlegać weryfikacji i doprecyzowaniu.

Przewidziane są dwie publiczne prezentacje projektu. Jedna na etapie wstępnym – koncepcji programowo przestrzennej w celu zebrania uwag i wniosków, druga na etapie końcowym. Ponadto przetarg przewiduje umieszczenie materiałów na stronie www UM Lublin i kontakt z projektantami online.

 

Jako zespół konsultacyjny Parków Lublina byliśmy obecni na spotkaniu z projektantami. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta, którzy są zaangażowani w proces odnowy parku.

Terminy kolejnych etapów pracy wg dokumentów przetargowych (orientacyjne):

– koncepcja programowo-przestrzenna – do 4 września 2016 r.

– projekt budowlany – (180 dni po zatwierdzeniu koncepcji) – marzec 2017

– pozostałe elementy dokumentacji – (8 m-cy po zatwierdzeniu koncepcji) – maj 2017

– studium wykonalności – (miesiąc po zatwierdzeniu ww. dokumentacji) – czerwiec 2017

– nadzory autorskie – maksymalnie do 31 grudnia 2019

Rozważana jest także możliwość lokalizacji w Parku Ludowym Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej.

Decyzja co do tego ma zapaść w sierpniu 2016 r.

 

Wrzesień 2015

We współpracy z Urzędem Miasta, na potrzeby wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przygotowaliśmy Uszczegółowienie Społecznej Koncepcji Parku Ludowego wykonanej w 2011 r. Dostosowaliśmy rozwiązania do powstałych już inwestycji otaczających park, uwzględniliśmy plany miasta zakładające zmniejszenie parku oraz uszczegółowiliśmy rozwiązania. Opracowanie wraz z planszami można obejrzeć na stronie UM Lublin lub na naszej stronie w dziale opracowanie końcowe.

Zapraszamy do lektury opracowania. Prosimy o Państwa komentarze i uwagi, które przesyłać można na adres: [email protected], do dnia 15 października 2015.

Opracowanie ma charakter ogólny i proponuje spójną wizję parku, program funkcjonalny i najważniejsze rozwiązania przestrzenne. Będzie ono podstawą zlecenia szczegółowych projektów zagospodarowania parku, które również będą poddane konsultacjom. Projekt został przygotowany we współpracy następujących instytucji: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Forum Rozwoju Lublina, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada i Forum Kultury Przestrzeni oraz Urząd Miasta Lublin. Warto dodać także, że w 2017 r, po praz drugi w Lublinie odbędzie się Europejska Konwencja Żonglerska. Ponownie jednym z miejsc wydarzeń będzie Park Ludowy.

 

Lipiec 2015

Temat Parku Ludowego wszedł w zakres Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ze szczegółami strategii można się zapoznać na stronię www Urzędu Miasta Lublin.

Do ZIT złożyliśmy ponownie szkic Parku Aktywnej Rekreacji.

 

Lipiec 2014

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W dniach 11-31 lipca 2014 r. miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Podzamcza oraz PKP.

Obwieszczenie na stronie UM Lublin.

Projekt zmiany studium można oglądać na stronie UM Lublin.

W przypadku Parku Ludowego wprowadzono możliwość rozbudowy funkcji targowej w parku w kierunku stadionu a tym samym likwidacji kolejnej części Parku.

Jako Rada Kultury Przestrzeni złożyliśmy następujące uwagi do zmiany studium.

Zachęcamy do składania uwag. Można je składać do dnia 21 sierpnia 2014 r. na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: [email protected], ePUAP: /GminaLublin/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Lipiec 2014

Projekt odnowy doliny Bystrzycy

Na zlecenie Urzędu Miasta Lublin firma Kuiper Compagnons przygotowuje projekt odnowy doliny Bystrzycy w Lublinie. Od strony Urzędu Miasta za proces odpowiedzialny jest pan Zdzisław Strycharz. Projekt ten obejmie prawdopodobnie zarówno Park Ludowy jak i Park Rusałka. Pomimo terminu do końca lipca dotychczas Urząd Miasta nie ujawnił żadnych szczegółów zlecenia. Jako Rada Kultury Przestrzeni wystosowaliśmy pismo w tej sprawie.

 

Maj 2014

Wycinka drzew w Parku Ludowym

Na początku maja 2014 r. dokonano wycinki znacznej liczby drzew w części Parku Ludowego od strony budowanego stadionu i przedłużenia ul. Muzycznej. Pointerwencjach prasowych wycinkę wstrzymano.

W tym samym czasie w innej części Parku Ludowego odbyło się posadzenie Dębu Wolności przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego(6 maja 2014)

 

kwiecień 2014

Zintegrowana Inwestycja Terytorialna

Przygotowywana strategia Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (nowego narzędzia finansowania inwestycji z funduszy UE) ma w Lublinie objąć również Park Ludowy. Wówczas park odnawiany byłby wraz z realizacją nowego dworca autobusowego w rejonie dworca PKP oraz innymi inwestycjami w tym obszarze. W tej sprawie przygotowaliśmy na prośbę Prezydenta Stanisława Kalinowskiego spis elementów Parku dla profilu aktywnej rekreacji oraz odbyliśmy w kwietniu i maju spotkania w Urzędzie Miasta Lublin.

Z jednego z tych spotkań powstała notatka służbowa, którą otrzymaliśmy od Urzędu Miasta.

Od tamtej pory nic więcej się nie wydarzyło. Będziemy starali się, by odnowa parku była poprzedzona powstaniem projektu koncepcyjnego, poddanego osobnym konsultacjom społecznym. Społeczna koncepcja Parku Ludowego ma również stanowić załącznik do dokumentów przetargowych. O działaniach w tej sprawie będziemy Państwa informować.

 

14 listopada 2012

Do dnia 15 listopada 2012 można było składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie dworca PKP. Zmiana obejmowała także Park Ludowy. W związku z tym, jako Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu złożylismy wnioski wypracowane podczas naszych konsultacji. Są one częścią wypracowanego opracowania końcowego

Złożone wnioski do zmiany Studium można obejrzeć tutaj

Planszę ilustrującą wnioski można zobaczyć tutaj

Ponadto załączamy także poglądowo, wnioski które zostały zlożone przez Forum Kultury Przestrzeni, można je zobaczyc tutaj.

 

26 lipca 2012

„Lifting” Parku Ludowego i Europejska Konwencja Żonglerska 2012

W dniach 28 lipca – 5 sierpnia 2012 w Lublinie odbędzie się Europejska Konwencja Żonglerska-EJC 2012 (http://ejc2012.org/pl/).

Znaczna część wydarzeń będzie odbywać się w parku Ludowym. Na jego terenie zostaną w tym celu wydzielone strefy (zamknięte dla publiczności lub otwarte). Będą w nich się znajdować: przestrzenie do ćwiczeń, sceny dla występów, miasteczko namiotowe dla kilku tysięcy osób.

W ramach przygotowań do EJC w czerwcu/lipcu 2012 Parku wykonano na zlecenie UM Lublin:

– wykonano wycinkę samosiewów

– wykonano sprzątanie parku

– wykonano prace pielęgnacyjne przy drzewach

– wykonano na nowo główną alejkę od ul. Piłsudskiego do centralnego placu Parku (niestety brak jest wejścia od strony PKP)

– zamontowano nowe ławki

 

Warto w tym czasie odwiedzić park Ludowy. Będzie to swoisty test Parku przy tak dużej imprezie.

Uwagi dotyczące funkcjonowania Parku w tym czasie oraz wykonanych prac, najlepiej przekazywać bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin lub na Skrzynkę dialogu UM Lublin

 

20 czerwca 2012

Prace w Parku Ludowym

W związku ze zbliżającą się Europejską Konwencją Żonglerską, która odbędzie się w Lublinie, w dniach 28 lipca – 5 sierpnia 2012 r. Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin zlecił prace pielęgnacyjne i remontowe na terenie Parku Ludowego.

Prace będą obejmować:

– remont części alejek (więcej szczegółów na stronie przetargu)

– instalację nowych ławek

– prace pielęgnacyjne przy drzewostanie

Prace rozpoczęły się w połowie czerwca 2012 r.

 

11-13 maja 2012

Prezentacja koncepcji Parku Rusałka i Parku Ludowego podczas Targów Ogrodniczych EDEN 2012 w Lublinie.

Społeczne koncepcje Parku Rusałka i Parku Ludowego zostały zaprezentowane w dniach 11-13 maja 2012

w hali Targów Lublin SA w Parku Ludowym, podczas Targów Ogrodniczych „Eden” 2012.

 

11 kwietnia 2012

Społeczną Koncepcję Parku Ludowego przekazaliśmy Prezydentowi Miasta Lublin, Panu Krzysztofowi Żukowi

w dniu 11 kwietnia 2012. Prezydent zadeklarował działania miasta w celu odnowy Parku, z wykorzystaniem społecznego projektu,

a w szczególności powołanie zespołu odpowiedzialnego za park. Jako osobę odpowiedzialną, Prezydent wyznaczył

Panią Ludwikę Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

Relację telewizyjną z przekazania koncepcji można zobaczyć tutaj.

 

Koncepcję przekazaliśmy także następującym osobom, mającym wpływ na przyszłość Parku Ludowego:

Pan Stanisław Kalinowski – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin

Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin

Pan Mirosław Hagemejer – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin

Pan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie

Pan Zdzisław Strycharz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin

Pani Halina Landecka – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pan Mariusz Szmit – Dyrektor MOSiR w Lublinie

Pan Jarosław Pakuła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Pani Beata Stepaniuk – Radna Rady Miasta Lublin

Pan Marek Jakubowski – Radny rady Miasta Lublin

Pan Zdzisław Drozd – Radny Rady Miasta Lublin

Pani Zofia Wiercińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20

Pani Małgorzata Matfiejczuk – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Za Cukrownią

Pani Beata Gorajek – Prezes Targów Lublin S.A.

Pani Krystyna Węclewicz – Grajek – Wiceprezes Targów Lublin S.A.

Ks. prof. Stanisław Wilk – Rektor KUL