Wydarzenia

Konsultacje społeczne odnowy Parku Ludowego w Lublinie, są oddolną inicjatywą mającą na celu opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania tego terenu – ważnego węzła ekologicznego i jednego z najcenniejszych obszarów zielonych w Lublinie. Pragniemy określić społeczne oczekiwania wobec parku i wykreować wizję jego przyszłości w dialogu z mieszkańcami najbliższej okolicy i całego miasta Lublina, osobami zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami uczelni, instytucji urzędnikami oraz władzami miasta. W ramach projektu przewidziane są w okresie od listopada 2011 do lutego 2012 następujące wydarzenia i działania:

 

21 listopada 2011 (poniedziałek)

pierwsze spotkanie konsultacyjne

28 listopada, 5 grudnia, 12 grudnia 2011 (poniedziałki)

trzy spotkania warsztatowe i praca w zespołach

2 lutego 2012

wystawa wstępnych projektów i dyskusja publiczna nad nimi – zobacz wystawę w dziale „wystawa on-line”

marzec 2012 (1-18 marca 2012)

opracowanie projektu końcowego, zbieranie poparcia

11 kwietnia 2012

przekazanie projektu Prezydentowi Miasta Lublin,

od kwietnia 2012

monitoring wdrożenia

 

Dalsze losy opracowania będą monitorowane przez organizatorów konsultacji. Będzie je można śledzić w zakładce wdrożenie projektu.

Głównym organizatorem procesu konsultacji jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, partnerami są: Forum i Rada Kultury Przestrzeni, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Wydział Planowania UM Lublin, Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Szkoła Podstawowa nr 20, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Tu Obok. Wsparcia finansowego udziela Fundacja im. Stefana Batorego.