WYSTAWA PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami oraz analizami Parku Ludowego, wykonanymi przez studentów studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL oraz architektury krajobrazu UP. Przedstawione poniżej projekty zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu 2 lutego 2012 r. i poddane dyskusji publicznej. Każda z prac zawiera koncepcję powiązań parku w skali miasta, projekt koncepcyjny oraz szczegóły rozwiązań projektowych, Celem prezentowanych opracowań jest wyrażenie głosu w dyskusji nad przyszłością Parku Ludowego. Zapraszamy do dyskusji nad projektami w dniu 2 lutego, lub za pośrednictwem naszej strony www – „dodaj pomysł”.

Projekt nr 1

inż. Milena Jarząbek, inż. Katarzyna Jedlińska, inż. Sylwia Kasperska, inż. Karolina Kokoszka, inż. Maria Michalczyk.(KUL)

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 2

inż. Agnieszka Siudziak, inż. Justyna Paluch, inż. Ewelina Sobótka, inż. Ewa Surma, inż. Agnieszka Michalczuk. (KUL)

 

 

 

 

 

Projekt nr 3

inż. Damian Widowski, inż. Bartosz Chomiuk, inż. Adam Korczak-Siwicki, inż. Kamil Dudarew, inż. Grzegorz Rybczyński. (KUL)

 

 

 

 

 

Projekt nr 4

inż. Izabela Bielecka, inż. Sylwia Rachańczyk, inż. Izabela Rojek, inż. Agnieszka Rokicka, inż. Katarzyna Skruszeniec. (KUL)

 

 

 

 

 

Projekt nr 5inż. Katarzyna Bednaruk, inż. Paulina Juwko, inż. Magdalena Kołodziejczyk, inż. Elżbieta Domonik, inż. Dominika Szołucha, inż. Wioletta Krysa. (KUL)

 

 

 

 

 

Projekt nr 6

inż. arch. Anna Bielak, inż. arch. Ernest Kisiel, inż. arch. Karolina Marosz, inż. arch. Justyna Pomykała, inż. arch. Izabela Przystańska, inż. arch. Michał Skałba. (Uniwersytet Przyrodniczy)

 

 

 

 

 

 

Analizy Parku Ludowego, wykonane przez studentów studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL

Funkcje otaczające Park Ludowy (I)
Funkcje otaczające Park Ludowy (II)
Analiza kompozycji Parku Ludowego
Stan istniejący parku Ludowego (I)
Stan istniejący Parku Ludowego (II)
Powiązania ekologiczne
Park jako obiekt wizualny w mieście
Park w strukturze miasta (I)
Park w strukturze miasta (II)