Funkcje otaczające Park Ludowy (I)

inż. Damian Widowski, inż. Bartosz Chomiuk