Funkcje otaczające Park Ludowy (II)

inż. Sylwia Rachańczyk, inż. Izabela Rojek, inż. Agnieszka Rokicka