Analiza kompozycji Parku Ludowego

inż. Katarzyna Bednaruk, inż. Paulina Juwko, inż. Magdalena Kołodziejczyk