Stan istniejący parku Ludowego (I)

inż. Ewelina Sobótka, inż. Maria Michalczyk, inż Agnieszka Michalczuk