Stan istniejący Parku Ludowego (II)

inż. Elżbieta Domonik, inż. Dominika Szołucha, inż. Wioletta Krysa