14 listopada 2008

W tym dniu odbyły się dwa spotkania związane z Forum Kultury Przestrzeni na temat partycypacji społecznej. Oba na Politologii UMCS, ale w dwóch różnych salach).

Poniżej zapowiedź pierwszego z nich będącego prezentacją dwóch książek Jacka Wardy.

Marcin Skrzypek


 

Seminarium Podsumowujące projekt
„Ocena Procedur Planowania Inwestycyjnego w Miastach”

 

Organizator: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Czas i miejsce: 13.00, Wydział Politologii UMCS pl. Litewski 3

Program

  • Otwarcie – prezes Fundacji Henryk Łucjan
  • Jacek Warda – prezentacje:
    • książki Zasady planowania inwestycyjnego
    • książki Metody zarządcze w administracji samorządowej oraz partycypacja społeczna w gminach
    • studiów przypadku: Rzeszów (działania na rzecz zwiększania płynności ruchu w mieście, zaproszony gość), Lublin (projekt utworzenia centrum nauki, Jacek Warda)
  • Dyskusja (moderator – Marcin Skrzypek)