2 marca 2006

Pierwsze publiczne spotkanie w ramach lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni odbyło się 2 marca 2006 roku w czwartek o godz. 17. w sali Trybunału Koronnego.

Jego temat – „Place w przestrzeni Lublina” – został tak dobrany, aby rozpocząć realizację założonego dla FKP celu, jakim było objęcie przestrzeni Lublina fachową i metodyczną dyskusją w ścisłej współpracy ze służbami planistycznymi UM Lublin. Zwrócenie uwagi w pierwszej kolejności na place wyznaczało priorytety dalszej dyskusji, omówienie ich w formie opisowej prezentacji wydawało się dość neutralne, a danie pierwszeństwa głosu służbom planistycznym UM było uzasadnione merytorycznie i budowało podwaliny dobrej współpracy w przyszłości.

Spotkanie otworzyła Elżbieta Mącik pełniąca funkcję głównego miejskiego planisty jako wicedyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UM Lublin. Podczas swojej prezentacji opowiedziała zebranym m.in. o genezie najważniejszych lubelskich placów, ich ostatnich przemianach oraz funkcjach, czyli oczekiwaniach, jakie miałyby spełniać.

Poniższa wzmianka o późnym uzgodnieniu szczegółów spotkania w stosunku do jego umówionego wcześniej terminu sygnalizuje, że mimo deklaracji współpracy ze strony UM, wprowadzenie jej w życie napotykało na przeszkody praktyczne.

Marcin Skrzypek


 

Z tekstu zaproszeń

 

Inicjatorem Forum jest Romuald Dylewski, a organizatorem Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Na stronach kulturaprzestrzeni.tnn.lublin.pl można znaleźć więcej informacji na temat Forum: tekst porozumienia, genezę itd. Wiadomość o spotkaniu jest wysyłana dopiero dziś [poniedziałek 27 lutego], ponieważ szczegóły udało się ustalić dopiero w piątek. W przyszłości, kiedy spotkania Forum będą odbywały się częściej, wszystko będzie szło sprawniej. A oto i wspomniane szczegóły.

Uzgodnione do prezentacji place w przestrzeni Lublina to:

 1. pl. po Farze
 2. Rynek
 3. pl. Lokietka
 4. pl. Wolności
 5. pl. Kochanowskiego
 6. pl. Litewski
 7. pl. Zamkowy
 8. pl. Dworcowy
 9. Centrum Zana
 10. pl. Teatralny
 11. pl. M. Curie-Sklodowskiej

Spotkanie otworzy pani Elżbieta Mącik komputerową prezentacją wspomnianych miejsc (rzuty planów, widoki ogólne i zdjęcia detali). Opowie m.in. o genezie tych placów i ich funkcji (czyli oczekiwań jakie miały lub maja spełniać).

Pierwszy głos zabierze pan Romuald Dylewski.

Cele debaty:

 • zobaczyć, o czym właściwie mówimy, kiedy mówimy „place Lublina” (nie jest to tylko pl. Litewski)
 • zobaczyć jakie te place są i czego im brakuje
 • podzielić się pomysłami na funkcjonowanie ich wnętrz
 • zrobić pierwszy krok w kierunku wypracowania hierarchii ważności wnętrz, aby kiedyś być może wypromować działanie miasta na rzecz jakichś konkretnych, najważniejszych miejsc
 • wypracowywać wizje zagospodarowania miejsc, które uznajemy za szczególne, by być przygotowanym – kiedy nadarzy się okazja do zmian – do wprowadzania zmian zgodnych z naszymi oczekiwaniami (tzn. chodzi o to, żeby w ogóle wyrabiać w sobie jakieś oczekiwania wobec przestrzeni i umieć je artykułować).

Oprócz wymiernych skutków, które ta i kolejne debaty, mogą przynieść, chodzi też ogólnie o to, żeby rozwijać zdolność określania, dlaczego jakieś miejsce jest mile, przyjazne, a inne nie (rozwój wrażliwości oraz kryteriów oceny przestrzeni i języka jej opisu).

Temat debaty jest zgodny z założeniami Forum – w porozumieniu o utworzeniu Forum wśród pierwszych trzech tematów do dyskusji wymienia się Centrum Zana oraz place Lublina [trzecim
studium rozwoju miasta Lublina; zob „Porozumienie” o utworzeniu FKP w  Dokumenty założycielskie FKP – przyp. M.S.}

Marcin Skrzypek

 


Z prasy

 

Zapowiedzi:

 

 • „Gazeta Wyborcza”, 2.03.2006, rubryka ZAPROSZENIA: „Czy trzeba zmienić Lublin”

„Rynek, plac po Farze czy Centrum Zana – tym i innym lubelskim placom będzie poświęcona debata, która dzisiaj odbędzie się w Trybunale.

– Chcemy zaprezentować, jak wyglądają i wywołać dyskusję, czego im brakuje, co w nich zmienić, a w końcu wypracować wizję ich zagospodarowania – mówi Marcin Skrzypek z Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, który organizuje debatę. Debaty będą odbywać się cyklicznie. Początek dyskusji godz. 17. Wstęp wolny. (SYS)”

 • „Kurier Lubelski”, 2.03.2006, Teresa Dras, rubryka WIADOMOŚCI: „Rachunek sumienia”

Komentarze:

 • „Kurier Lubelski”, 4-5.03.2006, rubryka SYLWETKI: „Marcin Skrzypek”

„Marcin Skrzypek. Pracownik Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, współtwórca Forum Kultury Przestrzeni, nowej inicjatywy, w ramach której organizowane będą publiczne dyskusje na temat wyglądu naszego miasta. Na spotkaniu inauguracyjnym mówiono na temat: czy lubelskie place dobrze spełniają rekreacyjno-reprezentacyjne funkcje. Skrzypek jest redaktorem naczelnym pisma Scriptores, wydawanego przez Ośrodek Brama Grodzka.

Marcina Skrzypka dobrze znają miłośnicy muzyki folkowej. Od 1992 roku jest muzykantem w Orkiestrze Świętego Mikołaja, należy także do podstawowego składu nowej kapeli – Odpust Zupełny. U Mikołajów gra na cymbałach, mandolinie i gitarze, w Odpuście na bębnach. Brał udział w nagraniu dwóch płyt: „Huculskie muzyki” i „O miłości przy grabieniu siana”. Z wykształcenia jest anglistą, zaczynał studia na KUL, kończył na UMCS.

Urodził się w 1972 r. w Lublinie. Ma: żonę Agnieszkę (z Mikołajów), synka Michała i kundelka Munię. Lubi włóczęgi po górach… TD”

 • „Kurier Lubelski” 15.03.2006, rubryka PUBLICYSTYKA: „Twarze naszego miasta”

„W Lublinie jest kilka placów, ale żaden nie jest placem miejskim. Forum Kultury Przestrzeni chce to zmienić.”

 • „Kurier Lubelski” dodatek „Dom”, 23.03.2006, Andrzej Molik, rubryka FELIETON: „Lubelskie Forum Kultury Przestrzeni”

Zobacz także:

 • „Kurier Lubelski”, 20 marca 2006, Tomasz Stawecki, rubryka: WIADOMOŚCI: „Zaniedbany plac”

„Nowa fontanna nie będzie pasowała do zdegradowanego otoczenia.”

 


Zdjęcia

 

Pierwsze 4 zdjęcia:

 • plakat reklamujący spotkanie
 • Romuald Dylewski, inicjator Forum Kultury Przestrzeni
 • Joanna Zętar i Marcin Skrzypek, prowadzący spotkanie z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
 • Elżbieta Mącik, dyrektor Wydziału Strategii i Planowania UM Lublin, prelegentka

Więcej zdjęć na stronie: Zapis spotkania