26 września 2007

Spotkanie w Wydziale Inwestycji UM Lublin przedstawicieli Porozumienia Rowerowego zawiązanego 21 maja 2007 z Markiem Kuzajem było pierwszym działaniem zmierzającym do zawiązania stałej współpracy rowerzystów z władzami oraz w ogóle pierwszym roboczym spotkaniem FKP-UM realizującym pierwotny cel Forum współpracy z Urzędem Miasta (zob. Dokumenty założycielskie Forum Kultury Przestrzeni).

Marek Kuzaj został wyznaczony w Urzędzie Miejskim jako osoba do kontaktów z rowerzystami latem 2007 roku, w odpowiedzi na rosnące publiczne zainteresowanie tym tematem (Porozumienie Rowerowe, „Gazeta Wyborcza”, „Kurier Lubelski”). Pracował on w Wydziale Inwestycji UM Lublin na stanowisku głównego specjalisty do spraw inwestycji, gdzie zajmował się m.in. dokumentacją drogową i rozwojem systemu trakcji trolejbusowej. W ramach kontaktów z rowerzystami miał on uzgadniać z nimi pomysły na rozwój komunikacji rowerowej w Lublinie i przekazywać wnioski do odpowiednich wydziałów (Wydział Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji, Rada Miasta itp.).

Rowerzyści chcieli w nim widzieć partnera do rozmów o wszystkich rozwiązaniach rowerowych (jak relacjonowały to media), ale w trakcie współpracy okazało się, że był on tylko przedstawicielem spraw będących w kompetencjach Wydziału Inwestycji. Ta sytuacja rodziła poczucie nieporozumienia, ponieważ nie dawała możliwości zajmowania się rozwojem komunikacji rowerowej w uporządkowany sposób.

W spotkaniu tym zwraca uwagę staranne przygotowanie i dokumentacja: wśród uczestników jest dziennikarz, przedstawiciele Porozumienia Rowerowego, są deklaracje wzajemnych oczekiwań i wspólne wnioski.

Marcin Skrzypek


 

Uczestnicy

 • Marek Kuzaj (Wydział Inwestycji)
 • Marcin Bielesz („Gazeta Wyborcza”)
 • Michał Brodowski (Porozumienie Rowerowe)
 • Marcin Skrzypek (Porozumienie Rowerowe, Forum Kultury Przestrzeni)
 • Michał Wolny (Porozumienie Rowerowe, Towarzystwo dla Natury i Człowieka)
 • Piotr Znamierowski (Porozumienie Rowerowe, popularyzator transportu rowerowego)

 

Wnioski

Ustalenia ze spotkania – notatka Marka Kuzaja sporządzona w konsultacji z Marcinem Skrzypkiem w Bibliotece Multimedialnej / dLibra

 

Plan spotkania ze strony UM

Spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych. Działania w celu rozwoju sieci dróg rowerowych w Lublinie

 1. Ścisła współpraca przedstawicieli rowerzystów z UM Lublin.
 2. Inwentaryzacja istniejącej sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych.
 3. Analiza lokalizacji ścieżek rowerowych będących w trakcie projektowania i wykonawstwa.
 4. Propozycje przedstawicieli rowerzystów dotyczące podsystemu komunikacji rowerowej opracowanego w Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej Wydział ABU UM Lublin.
 5. Propozycje przedstawicieli rowerzystów co do realizacji ścieżek rowerowych na etapie projektowym na rok 2008 i kolejne lata.
 6. Propozycje przedstawicieli rowerzystów w sprawie dostosowania ciągów pieszych do funkcji ścieżek pieszo-rowerowych. Propozycje te zostaną przekazane do Wydziału Dróg i Mostów UM Lublin.
 7. Uwagi rowerzystów na temat oznakowania i stanu technicznego istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych (stan nawierzchni, oznakowanie, obniżenia krawężników w rejonie skrzyżowań itp.).
 8. Ustalenie stanowisk na temat preferowanego rodzaju nawierzchni ścieżek rowerowych, w zależności od uwarunkowań lokalnych (nowe ścieżki lub wydzielane z ciągów pieszych).
 9. Potrzeby w zakresie infrastruktury rowerowej (stojaki dla rowerów, w jakich miejscach szczególnie są potrzebne w pierwszej kolejności, itp.).
 10. Ustalenie sposobu współpracy w zakresie projektowania i budowy toru rowerowego przy ul. Janowskiej w Lublinie.

Marek Kuzaj

 

Plan spotkania ze strony Porozumienia Rowerowego

 1. Funkcja (nazwa), kompetencje i zadania p. Kuzaja w strukturze Urzędu Miejskiego w kontekście rowerów.
 2. System komunikacji z Porozumieniem Rowerowym.
  Propozycje:
  – notatki ze spotkań oraz pisma zamieszczane na stronie Porozumienia Rowerowego;
  – uzgodnienie listy spraw i pytań z zaznaczeniem tych już załatwionych, jako „historia współpracy” również zamieszczana na stronie.

Pytania i inne sprawy na dziś:

 1. Jak planuje się wykorzystać 54 tys. euro na drogi dla rowerów „odnalezione” w budżecie po poprzedniej ekipie? W rozmowie z Marcinem Skrzypkiem prezydent Fic powiedział, że jest to dofinansowanie celowe na „komunikację między gminami” i że te pieniądze zostały już „uruchomione” z propozycją, aby zostały wydane na zaprojektowanie dróg wiodących w kierunku Pojezierza. W związku z tym pytamy:
  – Na jakim etapie jest procedura podejmowania decyzji, co do wydania tych pieniędzy?
  – W jaki sposób rowerzyści mogą się włączyć w planowanie celów, na jakie te środki zostaną wydane? Proponujemy, aby w planowanie przebiegu tras poza Lublinem włączyły się środowiska, które już te trasy znają, potrafią wskazać ciekawe miejsca itp. (np. Klub „Welocyped” z PTTK).
 2. Z tego, co wiemy, budowę tras rowerowych w mieście planuje się tylko w ramach modernizacji ulic lub budowy nowych ciągów komunikacyjnych. Czy to prawda? W planie rozwoju sieci dróg dla rowerów, zaprezentowanym rok temu na spotkaniu Forum Kultury Przestrzeni w Bramie Grodzkiej (25 maja 2006) przez p. Laskowskiego, przewidywana była droga dla rowerów między zrealizowanym już jej odcinkiem na Drodze Męczenników Majdanka a ul. Fabryczną. W tej części chodnik jest już odnowiony, ale trasy nie ma. Jak to rozumieć – szczególnie w kontekście innych planowanych dróg dla rowerów?
 3. Czy Urząd Miejski jest zainteresowany opinią środowisk rowerowych na temat problemów rozwoju komunikacji rowerowej w mieście i sposobów ich rozwiązywania? Na kiedy taka opinia byłaby potrzebna, biorąc pod uwagę kalendarz prawdopodobnych decyzji dotyczących przyszłości transportu rowerowego w Lublinie?
 4. Czy moglibyśmy dostać – i kiedy – aktualny i czytelny plan istniejących i planowanych dróg dla rowerów wraz z ich etapowaniem i informacjami o najbliższych planach dotyczących jego realizacji? Będzie to dla nas bardzo ważne narzędzie do współpracy z Urzędem Miejskim, a także do promocji rozwoju transportu rowerowego w mieście.
 5. Propozycje trybu załatwiania „interwencji i interpelacji” w drobnych sprawach: źle skonfigurowanych świateł, za wysokich krawężników, uszkodzonych lub zaniedbanych tras itp.
 6. W odpowiedzi na prośbę p. Kuzaja, aby przedstawić propozycję, gdzie istnieje największa potrzeba zaprojektowania trasy rowerowej w Lublinie, odpowiadamy, że takich tras jest bardzo dużo. Drogi dla rowerów potrzebne są wszędzie tam, gdzie ruchliwej jezdni nie towarzyszy mało ruchliwy, odpowiednio szeroki i pozbawiony przeszkód chodnik. Proponujemy więc, że zamiast przedstawiać kilka propozycji, przedstawimy ich wiele, licząc, że specjaliści wytypują te trasy, które są możliwe do realizacji, a później wspólnie wybierzemy te z nich, które są najpotrzebniejsze, a ich realizacja da najbardziej zauważalny efekt.

W związku z tym chcielibyśmy zaproponować realizację dwóch dróg dla rowerów:

 1. Jedna z tras w centrum zaznaczonych na załączonym planie.
 2. Jedna z poniższych tras dojazdowych do centrum:

Od skrzyżowania al. Warszawskiej z al. Solidarności do Starego Miasta.
Jest to strategiczna trasa będąca przedłużeniem szlaku z Kazimierza i doprowadzająca rowerzystów do najcenniejszych zabytków Lublina (a przy okazji łącząca je ze Skansenem i Ogrodem Botanicznym dla mieszkańców Lublina). Prosimy o określenie, w jaki sposób jest możliwy do pokonania wiadukt Smorawińskiego-Poniatowskiego od strony centrum (na planie p. Laskowskiego ta trasa jest zaznaczona jako przeznaczona do realizacji do 2015 roku).

Od Starego Miasta do Tatarów i poza Lublin.
Jest to przedłużenie wspomnianego szlaku, a dodatkowo trasa komunikująca Tatary ze Starym Miastem wzdłuż ciągu komunikacyjnego w dużej mierze zamkniętego dla pieszych i rowerów.

Połączenie kilku krótkich istniejących już odcinków trasy rowerowej w okolicach: Droga Męczenników Majdanka, Fabryczna, Trasa Zielona, ścieżka wzdłuż Bystrzycy.
Intensywnemu rozwojowi komunikacji i funkcji w tych okolicach towarzyszy zaniedbanie lub złe planowanie tras rowerowych.

Od okolic tunelu pod ul. Jana Pawła II (przy Szmaragdowej) do parku Rury i dalej od Media Markt do Chatki Żaka.
Jest to przykład szlaku osiedlowego typu „osiedle–centrum”, a przy okazji skomunikowanie osiedli z punktami istotnymi dla mieszkańców: centra handlowe, tereny zielone.

Michał Brodowski
Marcin Skrzypek
Michał Wolny