Czy i w jakim wariancie i kształcie warto budować Południową Obwodnicę Lublina?

 

30 października 2016 roku pojawiła się w „Gazecie Wyborczej” informacja, że Urząd Miasta planuje za 600 m.in zbudować nową, południową obwodnicę Lublina. Warto zadać sobie pytanie, czy ta droga powinna powstać, kiedy, w jakim wariancie i w jakim kształcie? Jakie są argumenty za i jakie przeciw?

Źródło informacji: Małgorzata Domagała, Południowa obwodnica odciąży miasto. Połączy ekspresówki S17 i S19, „Gazeta w Lublinie”, 30.10.2016

Źródło obrazka powyżej: Dominik Smaga, Protestują przeciwko południowej obwodnicy przez Lublin. „Gwarancja korków”, „Dziennik Wschodni”, 22 11.2016

Jednym z argumentów za budową południowej obwodnicy jest udostępnienie transportowe południowych części Lublina dla rozwoju. Warto jednak zadać sobie pytanie, na czym ma polegać ten rozwój, jeśli liczba mieszkańców miasta maleje, a centrum się wyludnia? Dzięki rozwojowi dróg, ludzie osiedlają się na obrzeżach miasta a nawet w gminach sąsiednich, bo mogą szybko dojechać do Śródmieścia. Oczywiście zwiększa to obciążenie dróg i powoduje korki, których nie da się na dłuższą metę zlikwidować.

Czy też może oczekujemy przyciągania na te terenu ludzi z okolicznych gmin? Ale wówczas sama budowa drogi nie wystarczy. Oto jak wyglądają tendencje demograficzne Lublina w różnych dzielnicach w infografice na blogu firmy Gis-Expert:

Czy budowa obwodnicy wpłynie pozytywnie na zmianę tych tendencji?

Strona przeciwników obwodnicy na Facebooku:

Strona zwolenników obwodnicy na Facebooku:

Aktualności