21 maja 2007

Tego dnia, na spotkaniu zamkniętym w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” powstało Porozumienie Rowerowe jako logiczna konsekwencja kilku wcześniejszych założeń i doświadczeń Forum Kultury Przestrzeni:

  • Celem FKP było dążenie do konstruktywnej współpracy z Urzędem Miasta w oparciu o wiedzę ekspercką a także do animowania dyskusji i edukacji wśród mieszkańców na temat jakości ich otoczenia.
  • Urząd Miasta okazał się niechętny do dialogu z uznanymi ekspertami, a formuła spotkań dla samej dyskusji czy wiedzy na dłuższą metę nie zadowalała uczestników z powodu niszowości tematów lub chęci działania a nie tylko debatowania.
  • Wobec tego zawiesiłem dążenia FKP do współpracy eksperci-urzędnicy, a co do wyboru tematyki przyjąłem założenie, że nośne dla mieszkańców będą tematy związane z ich żywotnymi potrzebami.
  • Rozwój ruchu rowerowego okazał się tu strzałem w dziesiątkę, ponieważ nie tylko budził on zainteresowanie konkretnej grupy odbiorców, użytkowników przestrzeni, ale także dawał nadzieję na konkretne zmiany w otoczeniu.
  • Okazało się, że istnieje krakowski gotowy zestaw rozwiązań pt. „Pakiet rowerowy dla gmin”, który można próbować wdrażać w Lublinie pod warunkiem istnienia partnera do rozmów z Urzędem Miasta w postaci ciała oficjalnie reprezentującego interesy rowerzystów

Powołanie takiej reprezentacji było więc pragmatyczną koniecznością, ale także spełniało pierwotny cel FKP poprzez stworzenie nowego ośrodka specjalistycznej wiedzy o komunikacji rowerowej jako eksperckiego partnera do współpracy z UM a jednocześnie animatora dyskusji i działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców. W ten sposób tematyka rowerowa okazała się złotym środkiem między wiedzą specjalistów a potrzebami mieszkańców i realnymi możliwościami wprowadzania zmian.

Dodatkową motywacją do zawiązania reprezentacji rowerzystów była informacja ogłoszona przez prezydenta Stanisława Fica na drugim spotkaniu rowerowym 17 kwietnia 2007 roku o niewykorzystanych 54 tys euro, które można by wydać na potrzeby rowerzystów.

Nikt jednak nie wiedział, w jaki sposób, „jakim prawem” można stworzyć reprezentację rowerzystów „z niczego”. Mogłaby się ona wyłonić spontanicznie z realizacji jakiegoś projektu rowerowego, jak w innych miastach, ale w Lublinie żaden taki projekt nie istniał, a wcześniejsze pro-rowerowe działania Towarzystwa dla Natury i Człowieka też miały inne cele. Trzeba było szukać nowej formuły, która określiłaby warunki brzegowe powstania takiego ciała i dawała mu mandat do działania w imieniu rowerzystów.

Warunki te zostały wyrażone w poniższej treści porozumienia, które zaczęliśmy nazywać Porozumieniem Rowerowym. Na spotkaniu uzgodniliśmy treść. Dokument był podpisywany po spotkaniu indywidualnie. W ślad za nim od razu powstała ulotka do środowiska rowerzystów związanych z sygnatariuszami Porozumienia, aby niezwłocznie dać wszystkim sygnał, ze reprezentacja działa.

Marcin Skrzypek


Porozumienie Rowerowe

 

Lista uczestników zebrania założycielskiego
społecznej grupy inicjatywnej
na rzecz rozwoju systemu ruchu rowerowego w Lublinie

Zebranie odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” dn. 21 maja 2007 jako kontynuacja „rowerowych” spotkań Forum Kultury Przestrzeni oraz efekt własnej działalności na rzecz poprawy komunikacji rowerowej w Lublinie, jaką część uczestników zebrania podejmowała w ostatnich latach.

Uczestnicy spotkania zgodzili się na podawanie swoich nazwisk do publicznej wiadomości, jako członków grupy, która chce reprezentować interesy rowerzystów i pracować wspólnie nad poprawą i rozwojem komunikacji rowerowej w Lublinie.

Piotr Znamierowski – Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Kamil Krupa – dziennikarz „Kuriera Lubelskiego” (na zebraniu jako obserwator)
Michał Brodowski  – rowerzysta
Maciej Maj – rowerzysta
Michał Wolny  – Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Grzegorz Marciniak – rowerzysta
Piotr Linkiewicz – rowerzysta
Wojciech Jurkiewicz – Oddział Miejski PTTK, klub „Welocyped”
Henryk Król – Oddział Miejski PTTK, klub „Welocyped”
Aleksander Wiącek – rowerzysta
Jerzy Witeska – prezes honorowy Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cyklistów

 

Ulotka

?!   ROWERY W LUBLINIE  ?!

dzięki porozumieniu kilku osób i organizacji
powstaje w Lublinie

lobbing rowerowy

napisz:
[adresy już nieaktualne:
mail rowerowy do Towarzystwa dla Natury i Człowieka
i adres forum rowerowego www.rowery.tnn.pl/forum]

Zbieramy opinie o lubelskich ścieżkach i drogach dla rowerów,
pomysły na miejsca, gdzie powinny być one wyznaczone itd.

Prosimy o rejestrację na forum, ponieważ zbieramy też kontakty do rowerzystów.
Mogą się one przydać, kiedy będzie potrzebny Twój głos
w jakiejś konkretnej sprawie.
Dając nam swój e-mail, otrzymasz świeże wiadomości o rozwoju sytuacji.