We wrześniu 2012 roku, wobec zbliżającej się pierwszej rocznicy działalności Rady Kultury Przestrzeni jej przedstawiciele zwrócili się do Prezydenta Miasta o podsumowanie działań i nakreślenia dalszej roli Rady.

Mapa powyżej pochodzi z wewnętrznego podsumowania RKP. Pismo do prezydenta zawiera dwa punkty:

  • Jakie są oczekiwania Pana Prezydenta wobec Rady Kultury Przestrzeni oraz animowanego przez nią Forum Kultury Przestrzeni? Jaką widzi Pan rolę tych ciał oraz sposoby współpracy z Urzędem Miasta? Jakimi narzędziami powinna dysponować Rada?

  • W jaki sposób Pan Prezydent i kierowany przez Pana Urząd Miasta chcą chronić i kreować jakość przestrzeni w Lublinie?

Niestety, nie spotkało się z żadną reakcją.