• Al. Solidarności i skansen

  Al. Solidarności i skansen

  Ochrona krajobrazowa Muzeum Wsi Lubelskiej przed widokowym wpływem przedłużenia al. Solidarności.

 • Aleje Racławickie – przebudowa

  Aleje Racławickie – przebudowa

  W 2014 roku urzędnicy miejscy ogłosili zamiar modernizacji kluczowych ulic w Lublinie: al. Racławickich, ul. Lipowej, Sowińskiego i Poniatowskiego. Jednocześnie Urząd Miasta nie zaprezentował opracowanej koncepcji przebudowy ani nie zorganizował spotkań informacyjnych z mieszkańcami.

 • Budynek Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej

  Budynek Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej

  Rozmowy RKP z Urzędem Wojewódzkim i projektantem odpowiedzialnym za przebudowę budynku w celu ochrony jego charakteru i elementów wystroju wnętrza.

 • Chodnik przy ul. Romanowskiego

  Chodnik przy ul. Romanowskiego

  W 2012 roku Rada Dzielnicy Konstantynów zwróciła się do Rady Kultury Przestrzeni z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu braku chodnika przy ul. Romanowskiego.

 • Dolina Bystrzycy

  Dolina Bystrzycy

  W 2011 roku Urząd Miasta zlecił krakowskiej firmie Smit&Smit opracowanie projektu rewitalizacji doliny największej lubelskiej rzeki – Bystrzycy. Rada Kultury Przestrzeni została włączona w proces konsultacji tego projektu.

 • Dolina Czechówki

  Dolina Czechówki

  latach 2012-2013 odbyły się szeroko zakrojone konsultacje zagospodarowania doliny rzeki Czechówki na terenie dzielnicy Wieniawa. Organizatorem konsultacji była fundacja tu obok wspólnie Radą Dzielnicy Wieniawa i Forum Kultury Przestrzeni.

 • Dworzec PKP / PKS i otoczenie

  Dworzec PKP / PKS i otoczenie

  Zmiany w rejonie przyszłego dworca multimodalnego PKP / PKS

 • Galeria Labirynt - budynek dawnych warsztatów

  Galeria Labirynt - budynek dawnych warsztatów

  Nowe życie ciekawego obiektu architektury przemysłowej. Podczas starań Lublina o tytuł ESK 2016 wyodrębniła się z Centrum Kultury nowa instytucja Warsztaty Kultury, która znalazła siedzibę w budynku dawnych warsztatów Szkoły Mechanicznej.

 • Galeria Tarasy Zamkowe

  Galeria Tarasy Zamkowe

  Działania na rzecz jak najwyższej jakości jednej z bardziej kontrowersyjnych inwestycji w Lublinie XXI wieku.

 • Głusk

  Głusk

  Wszystko zaczęło się od niezadowolenia mieszkańców ze stanu wieloletnich zaniedbań i braku wizji rozwoju dla tej części miasta, nad którą od momentu przyłączenia tej dzielnicy do miasta, czyli od roku 1988, nawet nie dyskutowano.

 • Górki Czechowskie

  Górki Czechowskie

  Debata o przyszłości terenów dawnego poligonu przeznaczonego w Studium Zagospodarowania Lublina z 1999 roku na teren zielony.

 • Lubelska Kolej Aglomeracyjna

  Lubelska Kolej Aglomeracyjna

  Środowisko F-RKP zimą 2012-13 wzięło udział w rozmowach na temat powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej przygotowało stanowisko w tej sprawie.

 • Most Lutosławskiego (Most Kultury)

  Most Lutosławskiego (Most Kultury)

  W 2012 roku oddany został do użytku wyremontowany zabytkowy most na Bystrzycy przy ul. Zamojskiej. Pojawiła się wówczas inicjatywa nadania mostowi im. inż. Mariana Lutosławskiego – konstruktora mostu.

 • MPZP okolic byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku

  MPZP okolic byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Uwagi do planu zagospodarowania wrażliwego obszaru i kontrowersje związane z pomysłem usytuowania w sąsiedztwie spalarni zwłok.

 • Nadbudowa budynku "Rupes"

  Nadbudowa budynku "Rupes"

  W 2012 roku ukończona została budowa budynku „Rupes” przy al. Racławickich 8. Wątpliwości RKP wzbudziła niezgodna z projektem nadbudowa budynku i jej wygląd.

 • Nowe biurowce na Czechowie - ochrona panoramy

  Nowe biurowce na Czechowie - ochrona panoramy

  Rekomendacje nt. zabudowy przez nowoczesne biurowce widoku dalekiej panoramy Śródmieścia z Czechowa.

 • Ochrona gniazd w dolinie Bystrzycy przed pokosami

  Ochrona gniazd w dolinie Bystrzycy przed pokosami

  Prośba o koszenie traw w dolinie Bystrzycy po 25 czerwca.

 • Odnowa Parku Ludowego

  Odnowa Parku Ludowego

  Zaniedbany park między Dworcem PKP a Śródmieściem leżący nad Bystrzycą to łakomy kąsek dla inwestorów i ważne miejsce dla mieszkańców.

 • Ogród Saski

  Ogród Saski

  W 2012 roku urząd miasta przystąpił do rewaloryzacji Ogrodu Saskiego. Teren został zamknięty, ale okoliczni mieszkańcy nie obserwowali postępu prac, co wywołało ich spontaniczną reakcję.

 • Ogródki działkowe "Harnaś"

  Ogródki działkowe "Harnaś"

  W 2014 roku działkowcy z ROD "Harnaś" zwrócili się do RKP z prośbą o interwencję w sprawie likwidacji ogródków działkowych.

 • Ogródki kawiarniane - projektowanie i urządzanie

  Ogródki kawiarniane - projektowanie i urządzanie

  Jak powinny wyglądać ogródki kawiarniane w Śródmieściu? Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

 • Ożywianie centrum miasta

  Ożywianie centrum miasta

  Reakcja na podupadanie Deptaka.

 • Pasaż "Victoria"

  Pasaż "Victoria"

  Debata nad architekturą i walorami krajobrazowymi centrum handlowego w centrum Lublina.

 • Plac Litewski

  Plac Litewski

  Projektowanie pl. Litewskiego jak i konsultacje projektów przebiegały w atmosferze dezorientacji i pośpiechu.

 • Plac przed Centrum Kultury

  Plac przed Centrum Kultury

  Połączenie kilku miejsc pod Centrum Kultury w Lublinie w jedną przestrzeń współdzieloną przez pieszych i pojazdy (shared space), na jednej nawierzchni i z jednym wystrojem.

 • Plac Teatralny przed CSK

  Plac Teatralny przed CSK

  Obrona RKP placu przed Centrum Spotkania Kultur wg projektu Bolesława Stelmacha.

 • Podzamcze

  Podzamcze

  Wieloletnie próby podniesienia jakości przyszłego zagospodarowania najbardziej zaniedbanej części Lublina w jego centrum.

 • Przebudowa dolnej części ul. Narutowicza

  Przebudowa dolnej części ul. Narutowicza

  O czym nie zapomnieć w ramach modernizacji ul. Narutowicz a na odcinku od ul. Lipowej do ul. Głębokiej?

 • Reklamy i dekoracje

  Reklamy i dekoracje

  Wszystkie tematy związane z elementami technicznymi mającymi rzucać się w oczy w bliskim widoku otoczenia mieszkańców.

 • Rogatka Warszawska

  Rogatka Warszawska

  W 2012 roku Urząd Miasta przystąpił do zmiany miejscowego planu zagospodarowania na terenie tzw. rogatki warszawskiej. Rada Kultury Przestrzeni złożyła wnioski do planu.

 • Rondo Lubelskiego Lipca 1980

  Rondo Lubelskiego Lipca 1980

  Jak zapobiec przeskalowanej rozbudowie ronda miedzy PKP a Starym Miastem?

 • Rozbudowa szpitala na ul. Staszica

  Rozbudowa szpitala na ul. Staszica

  Starania o rozbudowę szpitala, która nie niszczyłaby doliny Czechówki i historycznego krajobrazu.

 • Rusałka

  Rusałka

  W 2011 roku przedstawiciele F-RKP wzięli udział w konsultacjach społecznych nt. przyszłości parku Rusałka, które prowadziło Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Efektem był społeczny projekt zagospodarowania tego terenu: www.parki.lublin.pl

 • Ulica Zielona częścią przestrzeni publicznej Śródmieścia

  Ulica Zielona częścią przestrzeni publicznej Śródmieścia

  Jak uczynić równoległą do Deptaka ul. Zieloną przestrzenią publiczną?

 • Wąwóz przy Arnsztajnowej i osiedle TOR

  Wąwóz przy Arnsztajnowej i osiedle TOR

  Osiedle TOR na lubelskim Czechowie stanowi cenne założenie urbanistyczne i krajobrazowe. W 2010 roku mieszkańcy tego osiedla zwrócili się do Rady Kultury Przestrzeni z prośbą o pomoc w ochronie tych wartości. Interwencja dotyczyła także nowego miejscowego planu dla zabudowy w rejonie ul. Koncertowej.

 • Wielki Staw Królewski

  Wielki Staw Królewski

  W 2015 roku Rada i Forum Kultury Przestrzeni zwróciły się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpisanie do rejestru zabytków terenów Wielkiego Stawu Królewskiego. Tereny te znajdują się po wschodniej stronie zespołu Staromiejskiego i charakteryzują się cennymi walorami widokowymi.

 • Wyburzenie Kina "Kosmos"

  Wyburzenie Kina "Kosmos"

  W 2012 roku RKP podjęła działanie w celu zapobieżenia rozbiórce obiektu Kina "Kosmos".

 • Zaśmiecanie miasta pstrokatymi słupkami

  Zaśmiecanie miasta pstrokatymi słupkami

  W ostatnich miesiącach wszędzie montowane są odblaskowe słupki biało-czerwone, które zaśmiecają przestrzeń.