2012_06_11 Opinia Zespołu ds Przyrody do prezydenta