Nowe życie ciekawego obiektu architektury przemysłowej. Podczas starań Lublina o tytuł ESK 2016 wyodrębniła się z Centrum Kultury nowa instytucja Warsztaty Kultury, która znalazła siedzibę w budynku dawnych warsztatów Szkoły Mechanicznej.

Był to pierwszy – i jak na razie (do 2015) jedyny – w Lublinie budynek postindustrialny, który zyskał trwałą perspektywę nowego życie dzięki działalności kulturalnej, wpisując się w znany na zachodzie scenariusz rewitalizacji tkanki urbanistycznej (podobnym przypadkiem jest budynek pofabryczny ze skateparkiem 1st Floor, ale ta inicjatywa ma charakter „zrób to sam”, a budynek prywatnego właściciela).

Na fali starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 z Centrum Kultury wyodrębniła się w 2009 roku nowa miejska instytucja, która przyjęła nazwę Warsztaty Kultury ze względu na planowany charakter działalności i przekazany jej na siedzibę budynek dawnych warsztatów Szkoły Mechanicznej. Kilka lat później Warsztaty zamieniły się miejscami z mieszczącą się na Starym Mieście Galerią Labirynt, ponieważ Galeria potrzebowała przestrzeni wystawienniczej dla sztuki współczesnej, a Warsztaty zajęły się głównie produkcją sztandarowych plenerowych imprez miejskich, do czego wystarczały im skromniejsze kubaturowo pomieszczenia Galerii. Warto podkreślić, że obie instytucje wzięły swoje nazwy od konkretnych miejsc. Galeria wcześniej mieściła się w „labiryncie” pomieszczeń kamienic przy ul. Grodzkiej. W ten sposób Galeria Labirynt trafiła do wnętrza po warsztatach mechanicznych, a Warsztaty Kultury do zabytkowej kamienicy.

Aktualności