W 2012 roku Rada Dzielnicy Konstantynów zwróciła się do Rady Kultury Przestrzeni z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu braku chodnika przy ul. Romanowskiego.

W efekcie rozmów RKP poparła starania RD Konstantynów a także zaproponowała alternatywne, nowatorskie rozwiązanie problemu w postaci:

  • ruchu jednokierunkowego
  • strefy zamieszkanej (tempo 30)
  • szykan
  • miejsc parkingowych między nimi

W efekcie takiego uspokojenia ruchu ulica byłaby przyjazna pieszym i rowerzystom bez budowy chodnika, a dodatkowo pojawiły by się nowe miejsca parkingowe.