W 2011 roku Urząd Miasta zlecił krakowskiej firmie Smit&Smit opracowanie projektu rewitalizacji doliny największej lubelskiej rzeki – Bystrzycy. Rada Kultury Przestrzeni została włączona w proces konsultacji tego projektu.

 

Wątek rewitalizacji Doliny Bystrzycy na Forum Kultury Przestrzeni jest bardzo długi i bogaty w materiały. Jego symbolicznym początkiem może być mój tekst Lublin 2.0 czyli lato 2020, – literacka wizja Lublina 2020 na motywach spaceru doliną Bystrzycy – napisany na fali zainteresowania przyszłością miasta w związku ze staraniami Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i opublikowany w ZOOM-ie 02/2011, s. 63. Od 2011 roku współpracę F-RKP z Urzędem Miasta można podzielić na trzy etapy:

 • etap 1 – opracowanie Smit i Smit / współpraca z MOSiR
 • etap 2 – opracowanie firmy Kuiper / współpraca ze Zdzisławem Strycharzem, doradcą prezydenta ds. rewitalizacji doliny Bystrzycy
 • etap 3 – opracowanie koncepcji rewitalizacji doliny przez firmę ABA / kontynuacja współpracy

Tutaj tytułem wstępu streszczenie pierwszego etapu. Pozostałe w kolejnych postach poniżej. Wiosną 2011 roku na wieść o przygotowywanej na zlecenie UM przez firmę Smit i Smit z Krakowa koncepcji zmian w dolinie Bystrzycy Rada Kultury Przestrzeni poprosiła MOSiR zajmujący się tym tematem o możliwość przedstawienia społecznego wkładu merytorycznego do opracowywanego dokumentu. Nasza diagnoza była prosta: Bystrzyca, jak wiele polskich i nie tylko polskich rzek, jest faktycznie odizolowana od miasta, co dobrze ilustruje fragment trasy pieszo-rowerowej:

Cel: odwrócić miasto twarzą do rzeki ale z udziałem mieszkańców, którzy tym tematem się interesują. Stworzono plan zbierania rekomendacji od szerszego kręgu interesariuszy:

 1. 10 maja – przekazanie wykonawcy przez RKP listy interesariuszy
 2. 17 maja – konferencja robocza z udziałem interesariuszy przygotowana przez MOSiR i wykonawcę, który na jej podstawie sformułował wytyczne do koncepcji poddane następnie konsultacjom z interesariuszami
 3. 20 czerwca – wykonawca przekazał MOSiR gotowy raport z konferencji i konsultacji jako wkład do opracowania

Ponadto dyrektor MOSiR Mariusz Szmit zgłosił potrzebę klarownej artykulacji celu koncepcji, którym jest „zwrócenie mieszkańców Lublina ku Bystrzycy”. Dokumentacja:

Termin konferencji został przesunięty z 17 maja na 30 maja. Konferencja się odbyła. Jej dokumentacja i przebieg dalszych działań nie są nam znane. Poniżej filmowy „głos w dyskusji” nt. zagospodarowania doliny Bystrzycy wokół Zalewu – demonstracja działania intrygujących, ale całkowicie bezużytecznych stojaków na rowery zainstalowanych wzdłuż drogi rowerowej wokół Zalewu:

Liczące 200 stron opracowanie firmy Smit i Smit nie spełniło oczekiwań. W pewnym sensie odpowiedziało ona na potrzebę „zwrócenia mieszkańców ku Bystrzycy” łącznie z dolinami Czechówki i Czerniejówki, ale głównie opisując zagospodarowania doliny w formie konceptu czy wizji produktu (co było inspirujące), a mniej podpowiadając konkretne rozwiązania w konkretnych miejscach (co było najbardziej potrzebne).

Opracowanie zostało wykpione w mediach głównie za zbyt wizerunkowo-konceptualne pomysły dotyczące konkretnych inwestycji. Reakcje prasy:

RKP w swoim stanowisku zaproponowała, aby zrobić 20-30 stronicowy wyciąg z opracowania i rozwijać wybrane wątki, ale ostatecznie sprawa rewitalizacji Bystrzycy została odłożona do roku 2014, kiedy z inicjatywy ówczesnego z-cy prezydenta Stanisława Kalinowskiego UM zamówił kolejne opracowanie o Bystrzycy w holenderskiej firmie Kuiper Compagnons. Skrótowe kalendarium dalszych działań:

 • 2014 – opracowanie firmy Kuiper (drugie po opracowaniu Smit i Smit) i powołanie Zdzisława Strycharza, wcześniej dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UM, na stanowisko koordynatora projektu rewitalizacji doliny Bystrzycy
 • 2015 – zbieranie społecznych pomysłów na podstawie tego opracowania, konferencja UM Lublin o przyszłości Zalewu
 • 2016 – „projekt rewitalizacji” autorstwa UM Lublin
 • 2016 – „materiały wyjściowe” do koncepcji projektu rewitalizacji autorstwa UM Lublin
 • 2016-2017 – opracowanie koncepcji rewitalizacji przez firmę APA na zlecenie UM Lublin, jej społeczne konsultacje zakończone przyjęciem wniosków i powołaniem 28 lutego 2017 Biura ds Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów, które ma tę koncepcję wdrażać

Marcin Skrzypek

Aktualności