latach 2012-2013 odbyły się szeroko zakrojone konsultacje zagospodarowania doliny rzeki Czechówki na terenie dzielnicy Wieniawa. Organizatorem konsultacji była fundacja tu obok wspólnie Radą Dzielnicy Wieniawa i Forum Kultury Przestrzeni.

Liderami projektu była Marta Kurowska, ówczesna przewodnicząca Rady Dzielnicy Wieniawa i Jan Kamiński, architekt zieleni i przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni. W ramach projektu przeprowadzono badania różnych sposobów użytkowania doliny i przeprowadzono konkurs na koncepcje jej nowego zagospodarowania.

Strona projektu 2012-2013  http://www.parki.lublin.pl/czechowka+wieniawa/