Zmiany w rejonie przyszłego dworca multimodalnego PKP / PKS

 

Przyszłość placu Dworcowego ma w Forum Kultury Przestrzeni długą i ciekawą historię. Tego tematu dotyczyło bowiem jedno z pierwszych spotkań Forum 22 czerwca 2006 roku pt. „Przyszłość pl. Dworcowego i okolic Dworca PKP””:

Było to jednocześnie ostatnie spotkanie Forum w pierwotnie planowanej formule współpracy z Wydziałem Planowania, ponieważ nie pojawił się na nim żaden jego przedstawiciel. Od tego czasu na w okolicach dworca zaszły następujące zmiany, o których trzeba wspomnieć:

 • 2007 – wybudowano nowy odcinek Trasy Zielonej czyli wielojezdniową drogę Lubelskiego Lipca ’80 od ronda Lubelskiego Lipca ’80 do skrzyżowania z drogami al. Piłsudskiego / pl. Bychawski. Jednocześnie zaślepiono ul. 1 Maja przy rondzie LL80.
 • 2004 – oddano do użytku pierwszą, mniejszą halę Targów Lublin na Terenie Parku Ludowego.
 • 2012 – oddano do użytku drugą, większa halę TL, która wraz z parkingiem stanęła na osi Parku.
 • 2014 – na terenie zajmowanym wcześniej przez odstojniki cukrownicze zbudowano stadion
 • 2015 – przedłużono drogę LL 80 (Trasę Zieloną) o kolejny odcinek od al. Piłsudskiego do ul. Cukrowniczej, w tym zbudowano estakadę nad ul. Dworcową i rondo Stadionowa-Krochmalna-Gazowa-Młyńska.
 • 2015 – oddano do użytku skwer przy ul. Kunickiego z przejściem podziemnym na Dworzec.
 • 2017 – oddano do użytku ul. Muzyczną wraz z mostem do Stadionowej.

Rezultaty:

 • Przedłużenie Trasy Zielonej – łatwiejsza komunikacja samochodowa od ronda LL80 do ul. Cukrowniczej
 • stadion wraz z Targami Lublin i kompleksem sportowo-rekreacyjnym po drugiej stronie al. Piłsudskiego tworzy skupia działalność imprezowo-sportową
 • powstał skrót pieszy Dworzec-Kunickiego

Główna żyjąca w tej okoicy ul. 1 Maja składa sie z dwóch zaślepionych od strony miasta odcinków od ronda LL80 do pl. Bychawskiego i od pl. Bychawskiego do pl. Dworcowego. Co prawda nie ma na nich ruchu, ale tez nie powstała tam nowa przestrzeń publiczna. Funkcjonują one jako ślepe parkingi i nie kursuje tamtędy autobusy.

Ze zmianami układu komunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Z budową dworca metropolitalnego PKP / PKS, a więc przeniesieniem Dworca Głównego PKS z Podzamcza. Szerzej o tym w wątku Podzamcze

 

Na tym spotkaniu poruszano m.in. kwestie ewentualnego poprowadzenia tzw. Trasy Zielonej przy Dworcu na estakadzie. Takie rozwiązanie byłoby minimalnym ułatwieniem dla kierowców, natomiast trwale utrudniłoby dostęp do Trasy z Dworca oraz rozbudowujących się od 2004 na terenie Parku Ludowego Targów Lublin. W zapisie spotkania można przeczytać, że jeszcze w 2006 roku możliwość ta była odrzucona:

Krzysztof Kurys: […] Co do estakady, wiaduktu na przejściu do Parku Ludowego i zjazdu w rejonie Muzycznej – w tej chwili się już od tego odstępuje, jest nowa koncepcja i ma to przebiegać w poziomie […]

Tadeusz Laskowski: Tak, pierwszy raz słyszę – nigdy w żadnych opracowaniach nie było wiaduktu. Trzeba zdać sobie sprawę z rozwiązań technicznych, jakie są, jaki jest poziom ulicy Piłsudskiego i poziom ulicy Muzycznej. I z tych dwóch poziomów wynika docelowy przebieg Trasy Zielonej. Natomiast była kwestia trzymetrowego nasypu i rozważano, czy to robić na estakadzie, czy robić to ziemne. W końcu wyszło, że powinno być to z dużym otwarciem na park.

Ostatecznie estakada powstała w 2015 roku i wygląda tak:

20170410_103618

 

Jak widać, rozwiązanie to uniemożliwia komunikację Targów (w głębi) i Dworca (za plecami fotografa) z drogą Lubelskiego Lipca ’80 (część Trasy Zielonej). Więcej w poście Estakada nad ul. Dworcową.

Po prawej Targi Lublin. Widać jedyną funkcję estakady, czyli uniesienie jezdni nad ul. Dworcową. Likwiduje ona jedno skrzyżowanie między innymi dwoma odległymi o 600 m., ale jednocześnie odcina bezpośredni dostęp do tej drogi ze strony Targów i Dworca

trwale komplikując system komunikacji z dworcem i Targami. w  Estakada jednak powstała (na szczęście bez tunelu), odcinając od bezpośredniej komunikacji drogowej zarówno okolice dworca jak i Targów Lublin. Widać to na powyższej mapce z OpenStreetMap i na poniższych zdjęciach:

20170410_102930

Przyszłość okolic Dworca PKP jest ściśle związana z:

 • budową dworca metropolitalnego PKP / PKS, a więc przeniesieniem Dworca Głównego PKS z Podzamcza. Szerzej o tym w wątku Podzamcze
 • zmianami układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Po prawej Targi Lublin. Widać jedyną funkcję estakady, czyli uniesienie jezdni nad ul. Dworcową. Likwiduje ona jedno skrzyżowanie między innymi dwoma odległymi o 600 m., ale jednocześnie odcina bezpośredni dostęp do tej drogi ze strony Targów i Dworca

 

20170410_145505

Pierwotne rozwiązanie, którego udało się uniknąć; tańsze ale gorsze rozwiązanie, czyli tunel w nasypie.

 

20170410_103618

Rozwiązanie ostatecznie zastosowane, czyli estakada.

 

Porównanie widoku wzdłuż ul. Dworcowej na oś Parku Ludowego ze skrzyżowania z ul. Młyńską z

 

 

 

Aktualności