Debata o przyszłości terenów dawnego poligonu przeznaczonego w Studium Zagospodarowania Lublina z 1999 roku na teren zielony.

Górki Czechowskie są terenem dawnego poligonu o powierzchni ok. 150 ha. Położony w dzielnicy Czechów stanowi unikalny przykład rozległego zespołu charakterystycznych dla Wyżyny Lubelskiej dolin lessowych z zachowaną dziką przyrodą. Od lat 50-tych XX wieku obszar ten był wskazywany w planach miejskich pod wielki ogólnomiejski park krajobrazowy i rekreacyjny. Obowiązujące w 2018 Studium Zagospodarowania Przestrzennego przeznacza go pod teren zielony chroniony przed urbanizacją jako strategiczny obszar ekologiczno-rekreacyjny dla północnego Lublina (powyżej).

Poniżej: Górki Czechowskie z próbą wizualizacji bloków stworzoną społecznie (z braku innych materiałów ukazujących układ zabudowy w 3D) na podstawie informacji upublicznionych przez właściciela terenu firmę TBV (wizja urbanistyczna firmy NOVA z czerwca 2016 z redukcją wysokości bloków: 4 piętra od wschodu i 7 od zachodu wg oświadczenia na stronie TBV z czerwca 2017). Podkładem do wizualizacji jest mapa aktywności w „Parku 700-lecia” planowanym na pozostałym terenie przez właściciela (źródło: strona TBV).

Niestety, kiedy wojsko wycofywało się z Górek, UM Lublin zrezygnował z ich kupna po cenie terenu zielonego od Agencji Mienia Wojskowego na rzecz prywatnego inwestora. Od tego czasu nie ustają próby zabudowania Górek poprzez stopniową komercjalizację przewidywanych na Górkach funkcji, niezgodnie z ustaleniami Studium. Część północna została już legalnie zabudowana. Pozostała część o powierzchni ok. 105 ha jest przedmiotem publicznego sporu (mapa: geoportal.lublin.eu):

Gorki Czechowskie geoportal

Jedna z takich prób została podjęcia w 2011 roku. Deweloper Echo Investment zadeklarował zamiar budowy dużego centrum handlowego w południowo-zachodnim rogu Górek Czechowskich. Lokalizacja pokaźnego obiektu na tak cennym przyrodniczo i krajobrazowo obszarze wzbudziła wiele kontrowersji i spowodowała włączenie się Rady Kultury Przestrzeni w proces konsultacji nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem interwencji były również plany dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Sikorskiego, Ducha i Solidarności obejmujące m.in. budowę estakad.

Głównym celem rekomendacji RKP było zmniejszenie zabudowy i parkingów, aby nie blokować wąwozów, zadbanie o wygląd dachu (widoczny z Górek) oraz stworzenie przestrzeni publicznej od wschodu obiektu między galerią a Górkami (aby budynek nie był do nich „odwrócony tyłem”, czyli drogą serwisową, śmietnikami, rampą dla TIR-ów itd.). O temperaturze sporu świadczy sama ilość pism. Aby właściwie oddać charakter tej debaty, trzeba uściślić, że RKP apelowała do opinii publicznej (która była podzielona; galerie handlowe wciąż poczytywano za „postęp”) i UM Lublin, który nie stawiał inwestorowi zbyt wysokich warunków jakościowych, traktując jego ofertę jako możliwość zdobycia środków na sfinansowanie budowy nowego skrzyżowania ulic Ducha, Sikorskiego i al. Solidarności.

Następnie w kwietniu 2013 roku UM przystąpił do sporządzania nowej zmiany planu miejscowego obejmującej cały teren Górek Czechowskich. Tym samym uchwalanie zmiany planu na potrzeby galerii Echo zostało zarzucone.

W działaniach w obszarze Górek Czechowskich osobnym zagadnieniem była przebudowa skrzyżowania Solidarności-Ducha. RKP złożyła apel do Prezydenta Krzysztofa Żuka o racjonalizację przeskalowanego projektu przebudowy skrzyżowania.

W międzyczasie inwestor próbował przekonać decydentów, aby nie powstała galeria Tarasy Zamkowe będąca konkurencją dla położonej w dużo mniej dostępnym miejscu planowanej galerii „Echo”. Ostatecznie „Tarasy” powstały, a Echo Investment wycofało się z inwestycji. Kolejne odsłony debaty o Górkach w poniższych postach.

Aktualności