Środowisko F-RKP zimą 2012-13 wzięło udział w rozmowach na temat powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej przygotowało stanowisko w tej sprawie.

 

Najpierw uzyskaliśmy projekt umowy „Partnerstwo dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: Studium wykonalności projektu pn. Koncepcja pasażerskiej komunikacji kolejowej w rejonie m. Lublina wraz z elementami integracji z systemem transportowym Aglomeracji Lubelskiej” między PKP a Województwem Lubelskim i Miastem Lublin oraz koncepcję funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013-2018:

Następnie umowa została przedyskutowana z udziałem SISKOM-u, a wnioski przesłane do dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Mariusza Sagana:

Potem poprosiliśmy dyrektora Mariusza Sagana o spotkanie:

A potem nastąpiła cisza i pojawiła się informacja o planowanej stacji w lesie pomiędzy Granitową i Widokiem z podsumowaniem, że „nic się nie dało już zrobić”.