W 2012 roku oddany został do użytku wyremontowany zabytkowy most na Bystrzycy przy ul. Zamojskiej. Pojawiła się wówczas inicjatywa nadania mostowi im. inż. Mariana Lutosławskiego – konstruktora mostu.

Przedstawiciele Rady Kultury Przestrzeni powzięli następujące kroki:

  • nawiązanie kontaktu z rodziną Lutosławskich
  • udział w audycji Radia Lublin „Historia bez patyny”, poświęconej mostowi (Jadwiga Jamiołkowska, Sławomir Karaś)
  • 2012.01.11  Pismo do Prezydenta

W 2013 r. most otrzymał imię inż. Mariana Lutosławskiego, zgodnie z inicjatywą podjętą przez RKP. Stał się także miejscem imprez kulturalnych w sezonie letnim pod nazwą, dzięki którym jest dziś bardziej znany pod nazwą Mostu Kultury.