Wszystko zaczęło się od niezadowolenia mieszkańców ze stanu wieloletnich zaniedbań i braku wizji rozwoju dla tej części miasta, nad którą od momentu przyłączenia tej dzielnicy do miasta, czyli od roku 1988, nawet nie dyskutowano.

W 2011 roku Urząd Miasta przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla dzielnicy Głusk. Prace planistyczne objęły jedynie część południowo-zachodnią:

„Uchwała nr 1229/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI G (południowo-zachodnia) Głusk – Abramowice”.

Wobec szansy poprawy stanu przestrzeni Głuska, szczególnie starego rynku, Rada Kultury Przestrzeni postanowiła włączyć się w proces powstawania tego planu:

Do dnia 9 maja 2016 (data sporządzenia tej notatki) plan ten nie został przedstawiony RKP do konsultacji, których dotyczą powyższe pisma. Historia działań przy programie rewitalizacji Głuska była opisywana na stronie www.glusk.blox.pl