Zaniedbany park między Dworcem PKP a Śródmieściem leżący nad Bystrzycą to łakomy kąsek dla inwestorów i ważne miejsce dla mieszkańców.

Park Ludowy został niestety zabudowany od strony PKP Targami Lublin, które zablokowały jego oś łączącą się z osią Dworca zarówno widokowo (budynki) jak i komunikacyjne (ogrodzenie). Choć teren Targów jest przez większość czasu nieużywany, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać nawet w celach tranzytowych.

Od 2011 roku obszar ten jest przedmiotem społecznej troski, czego efektem jest koncepcja zagospodarowania Parku z 2012 roku http://parki.lublin.pl/park-ludowy/opracowanie-koncowe. W tym tez roku Park udowodnił swoją wyjątkowość w roli przestrzeni publicznej jako lokalizacja (wraz z Targami) 35. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej (EJC). Gościom z całego świata miejsce spodobało się do tego stopnia, że na gospodarza Konwencji w 2017 ponownie wybrano Lublin, co jest ewenementem w historii imprezy.

Temat odnowy Parku powrócił w ramach opracowywania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Sporządzone wcześniej i odłożone na półkę społeczne opracowanie okazało się bardzo przydatne.

Aktualności