W 2014 roku działkowcy z ROD "Harnaś" zwrócili się do RKP z prośbą o interwencję w sprawie likwidacji ogródków działkowych.

Chodzi o romboidalną działkę 5/3 widoczna na mapie (OpenStreetMap). RKP wymienia w piśmie korzyści z istniejących w tym miejscu ogródków działkowych. Odpowiedź Prezydenta jest ambiwalentna: z jednej strony odpowiada, że obawy działkowców są nieuzasadnione, bo zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 467/XX!/2012 na razie mogą korzystać z ogródków, natomiast „dyspozycja funkcjonalna docelowa terenu” w planie dopuszcza się w tym miejscu wiele innych funkcji, więc jeśli znajdą się chętni na ich wprowadzenie, ogródki zostaną zlikwidowane.