Debata nad architekturą i walorami krajobrazowymi centrum handlowego w centrum Lublina.

W 2011 roku deweloper Centrum Development & Inwestments kupił położony w centrum Lublina „Pedet” z zamiarem wyburzenia go i postawienia nowej galerii handlowej. Takie zamierzenie wymagało zmiany planu zagospodarowania oraz studium uwarunkowań. Rok wcześniej Wojewódzki Konserwator Zabytków Halina Landecka odmówiła poprzedniemu inwestorowi uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, ze względu na plany wyburzenia istniejącego domu towarowego. Po odwołaniu się inwestora do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego generalny konserwator zabytków w 2011 zezwolił na wyburzenie „Pedetu”.

Ta sytuacja sprowokowała szeroką dyskusję na temat inwestycji. Rada Kultury Przestrzeni aktywnie wspierała cały proces. MPZP uchwalony został w 2014 roku. W ramach debaty przedstawiciele RKP m.in. uczestniczyli w dyskusji zorganizowanej w redakcji Kuriera Lubelskiego z udziałem wiceprezydenta. Stanisława Kalinowskiego, prezesa CDI Tomasza Chenczke i projektanta Krzysztofa Ingardena.

W wyniku wieloetapowych uzgodnień ostatecznie udało się m.in.:

  • cofnąć projektowany obiekt o 20 m od ul. Krakowskie Przedmieście zachowując istniejący plac i widok od Deptaka na kościół kapucynów (będzie on wysunięty bliżej Deptaka w stosunku do „Pedetu” o 10 m)
  • obniżyć go o kilka metrów wraz ze stopniowaniem wysokości od klasztoru kapucynów w stronę Teatru Osterwy (wgłąb kwartału), aby nie górował nad klasztorem patrząc od pl. Litewskiego.
  • zapobiec usunięciu kamienicy przy ul. Peowiaków 5 (dzięki wpisowi do rejestru zabytków)

Docelowa architektura pasażu nie była znana podczas debaty. Nie musi nią być budynek widoczny na wizualizacji.