Projektowanie pl. Litewskiego jak i konsultacje projektów przebiegały w atmosferze dezorientacji i pośpiechu.

 

Jakoś dyskusji o przyszłości pl. Litewskiego jest odwrotnie proporcjonalna do rangi tego miejsca na mapie Lublina. Streszczenie historii prac nad jego odnową wymagałoby osobnego opracowania. Momenty niezdecydowania i wyczekiwania przeplatały się w niej z chwilami wielkiego przyśpieszenia i nagłych zwrotów akcji włącznie z krytyką projektu, który wygrał konkurs i odstąpieniem od jego realizacji.

Rozwój wypadków obserwowaliśmy w FKP jak wszyscy mieszkańcy dzięki doniesieniom prasowym, z których na przestrzeni lat można było wysnuć wniosek, że temat jest bardzo „rozhuśtany”. Jeszcze do niedawna wydawało się, że każdy scenariusz wchodzi w grę: od odstąpienia od remontu z braku środków, przez lifting (zdaniem wielu najsensowniejsze wyjście), po całkowitą przebudowę lub wymianę nawierzchni pod szyldem „rewitalizacji”.

Znamienne, że myślenie o pl. Litewskim zaczęło się już w 2008 roku od „górnego C” w postaci warsztatów sław architektonicznych, którym przewodził sam Jan Gehl (jak się okazało, wówczas osoba jeszcze bliżej nieznana opinii publicznej), o czym można przeczytać na blogu Roku Jana Gehla:

Jednym z momentów zwrotnych dobrze zapamiętanym przez FKP były swoiście  pojęte 3-dniowe konsultacje nowego projektu (po odrzuceniu zwycięskiej wizji konkursowej), kiedy to 7 maja 2013 otrzymaliśmy informację z Urzędu Miasta, iż

Przedstawiamy kolejną koncepcję zagospodarowania placu Litewskiego. Autorem jest pracownia projektowa Jacka Cieplińskiego, która na podstawie jednej, wybranej koncepcji wykona projekt przebudowy. Zachęcamy do przekazywania uwag i opinii do piątku (10 maja) do godziny 7:30 na adres…

Z podobnych powodów nie powstało żadne spójne stanowisko RKP nt. proponowanych rozwiązań. Urząd Miasta nie przewidział dla nas żadnego „okienka”, aby to umożliwić.

Powyższa ilustracja jest reakcją na jedno ze spotkań i dotyczy zmiany układu alejek, aby stworzyć pieszą oś pomnik / pałac i zaprojektować je zgodnie z istniejącymi przedeptami wskazującymi żywotne szlaki piesze np.

litweski przedept

Zamieszczamy te obrazki jedynie przykładowo dla ilustracji.

Marcin Skrzypek

 

 

Aktualności