Połączenie kilku miejsc pod Centrum Kultury w Lublinie w jedną przestrzeń współdzieloną przez pieszych i pojazdy (shared space), na jednej nawierzchni i z jednym wystrojem.

W 2013 roku oddana została do użytku nowa siedziba Centrum Kultury w wyremontowanym zabytkowym budynku przy ul. Peowiaków. Osoby związane z Forum Kultury Przestrzeni opracowały propozycję aranżacji placu przed tym budynkiem.

Chodzi w niej o przekształcenie obecnej przestrzeni przy CK składającej się z trzech miejsc rozdzielonych jezdnią w jeden plac od budynku do budynku poprzez likwidacja barier przestrzennych, wprowadzenie wspólnej nawierzchni, oświetlenia oraz wspólnych elementów przestrzennych. Ruch kołowy mógłby się po niej odbywać jak dotychczas.

plac przed CK woonerf z gory

plac przed CK woonerf wizja