Obrona RKP placu przed Centrum Spotkania Kultur wg projektu Bolesława Stelmacha.

W 2011 roku Urząd Miasta rozpoczął przebudowę niedokończonego od paru dekad „Teatru w budowie” w celu stworzenia nowoczesnego Centrum Spotkania Kultur. Wraz z rozpoczęciem prac zainicjowana została dyskusja na temat wyglądu placu przed Centrum – placu wyjątkowego ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo. Rada Kultury Przestrzeni brała aktywny udział w dyskusji na ten temat. Celem działań było osiągnięcie wysokiej jakości przestrzeni placu.

W odpowiedzi na uwagi RKP, otrzymaliśmy z UM tekst pozbawiony pisma przewodniego i podpisu autora wysłanego przez Marzenę Szczepańską, zastępczynię dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin:

Dyskusja była burzliwa, a miejscami nawet dramatyczna. Ostatecznie udało się obronić ideę „kurhanów Gutenberga” (aczkolwiek bez świecących liter) i naturalną nawierzchnię placu. Niestety nie jest ona tak równa jakby mogła być (kamień „ogniowany”, chropowaty), a przez środek placu, śladem ul. Radziszewskiego, prowadzi pas kostki łamanej – niewygodnej dla pieszych na obcasie, rolkarzy, wózków.

 

Poniżej opis wątku skopiowany z poprzedniej strony FKP.

 

Centrum Spotkania Kultur

 

Opiekun

Ewa Kipta

 

Opis przypadku

Latem 2011 RML zakwestionowała zasadność finansowania budowy parkingu podziemnego przy CSK, kwestionując koszt tej inwestycji (25 mln zł) i argumentując, że inwestorem powinien być Urząd Marszałkowski, jako inwestor budowy CSK.

Podważało to wcześniejsze ustalenia, a poza tym zachodziło podejrzenie, że radni nie uwzględnili faktu, że parking był jedynie inwestycją towarzyszącą aranżacji placu na reprezentacyjnej osi centrum miasta, skupiającego szereg inwestycji realizowanych w tym rejonie. Poza tym decyzja ta opóźniała rozpoczęcie inwestycji, zagrażając możliwości jej dofinansowania ze środków unijnych.

 

Cel

Przekonanie Radnych o potrzebie powrotu do poprzednich ustaleń i ponowne wpisanie inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (jako podstawy decyzji finansowych Miasta w tym zakresie)

 

Podjęte działania

Przygotowano pismo RKP uzasadniające szczegółowo celowość realizacji tego przedsięwzięcia, wskazując na kontekst przestrzenny placu i jego przyszłą rangę w centrum miasta. Podniesiono też  zasadność finansowania tej inwestycji ze środków miejskich (teren jest własnością Miasta, a koszt jest proporcjonalny do podobnego zamierzenia modernizacji Placu Litewskiego) oraz uwarunkowania wynikające z procedur finansowania unijnego.

Treść pisma była konsultowana w korespondencji mailowej Forum Kultury Przestrzeni, co pomogło wyjaśnić narosłe nieporozumienia wynikające z nieprecyzyjnego nazwania inwestycji w dokumentach Rady Miasta Lublin.

Pismo skierowano do Prezydenta Miasta, w nadziei, że zostanie ono wykorzystane do rozmów z Radą Miasta Lublin, jako głos społeczny w tej sprawie.

Brak jest danych o wykorzystaniu tego dokumentu, jednak wydaje się, że mogło mieć pewien wpływ na opinię publiczną. RML podjęła uchwałę umożliwiającą realizację placu w terminie, który nie opóźnił procedur przetargowych budowy CSK.

 

Ewaluacja – dobre praktyki na przyszłość

Uzgodnienie stanowiska Rady Kultury Przestrzeni  godzące początkowo sprzeczne stanowiska.

Próba wsparcia dla struktur UML w debacie politycznej przy pomocy argumentów merytorycznie związanych z jakością przestrzeni miejskiej i zasadami inwestowania.