Wieloletnie próby podniesienia jakości przyszłego zagospodarowania najbardziej zaniedbanej części Lublina w jego centrum.

Jest to najdłuższy proces projektowania z udziałem społecznym zmian przestrzennych w konkretnym miejscu Lublina (dłuższym objęte ostały jedynie drogi rowerowe). Urząd Miasta rozpoczął prace nad zagospodarowaniem Podzamcza w 2011. Poprzedziła je wieloletnia dyskusja oddolna, łącznie ze społecznym wnioskiem do planu zagospodarowania Podzamcza stworzonym w ramach europejskiego projektu „Heritage as Opportunity” (HerO) realizowanego przez UM. Uchwalenie planu zagospodarowania poprzedzono konkursem na zagospodarowanie tego miejsca.

Wobec niesatysfakcjonujących efektów pracy miejskich planistów członkowie Rady i Forum Kultury Przestrzeni opracowali w 2014 roku własny, społeczny projekt zagospodarowania Podzamcza. Główną ale nie jedyną proponowaną zmianą było odsłonięcie Czechówki. Prace nad projektem prowadzone były przy pomocy pracowni architektonicznej Stelmach i Partnerzy.

W maju 2015 roku Rada Miasta uchwaliła plan zagospodarowania dla Podzamcza odrzucając wszystkie uwagi. Finalna wersja planu nie uwzględniła dorobku wypracowanego w koncepcji społecznej.