W 2012 roku Urząd Miasta przystąpił do zmiany miejscowego planu zagospodarowania na terenie tzw. rogatki warszawskiej. Rada Kultury Przestrzeni złożyła wnioski do planu.

Sprawa nowego planu została wywołana chęcią zabudowy narożnika Al. Kraśnickie / al. Warszawska przez właściciela (hotel, sklepy, centrum kongresowe itd.). Najważniejsze uwagi dotyczą wyraźniejszego oddzielenia zabudowy usługowej od mieszkaniowej, stworzenia akcentu wysokościowego oraz krajobrazowego zharmonizowania nowej architektury z istniejącą.