W 2011 roku przedstawiciele F-RKP wzięli udział w konsultacjach społecznych nt. przyszłości parku Rusałka, które prowadziło Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Efektem był społeczny projekt zagospodarowania tego terenu: www.parki.lublin.pl

 

Tzw. park Rusałka to w rzeczywistości zaniedbany obszar zielony w samym centrum miasta, między Krakowskim Przedmieściem i ul. Zamojską, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Kiedyś były tu nadrzeczne pastwiska. Jedną z jego charakterystycznych cech i walorów jest piękna historyczna panorama Lublina. Dlatego też ma on wielką wartość jako potencjalna przestrzeń publiczna i jednocześnie stanowi łakomy kąsek dla deweloperów. Niniejszy wątek zaczął się od tego, że na fragmencie Rusałki zaczęto planować zabudowę komercyjną, której sprzeciwił się m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Inwestor złożył zażalenie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc Rada Kultury Przestrzeni postanowiła poprzeć Konserwatora. Aby jedyne pomysły na zagospodarowanie Rusałki nie pochodziły od deweloperów, w roku 2011 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka, których końcowy efekt został przekazany Prezydentowi Miasta Lublin. Rezultaty konsultacji można obejrzeć na stronie www.parki.lublin.pl. Proces jest prowadzony i monitorowany jest przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Rusałka to jasnozielony, wieloczłonowy trójkąt na środku z prostokątem boiska (OpenStreetMap):

Rusalka

 

Etapy procesu:

  • 2011.06.07  Pismo w sprawie WZ-ki do MKiDN + załączniki z pisma
    • Mapa zasadnicza, z oznaczonym na niej terenem, który według stanowiska Rady Kultury Przestrzeni powinien pozostać obszarem niezabudowanym w celu ochrony walorów widokowych i kulturowych centrum Lublina oraz z zaznaczonymi działkami nr 10/4 i 10/14.
    • Fotografia lotniczą z znaczonymi informacjami z pisma
    • Skan materiału dołączonego przez Inwestora do zażalenia – z zaznaczeniem klasztoru wizytek i wieży wodnej.

Aktualności