W 2015 roku Rada i Forum Kultury Przestrzeni zwróciły się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpisanie do rejestru zabytków terenów Wielkiego Stawu Królewskiego. Tereny te znajdują się po wschodniej stronie zespołu Staromiejskiego i charakteryzują się cennymi walorami widokowymi.

Genezą pisma była chęć poparcia prośby Miejskiego Konserwatora Zabytków, aby Konserwator Wojewódzki objął tereny dawnego Stawu Królewskiego ochroną. Konserwator Wojewódzki poleca objąć te tereny miejscowym planem zagospodarowania.

Wstęp:

jako Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin i Forum Kultury Przestrzeni, grupa zrzeszająca 130 osób, reprezentujące opinie osób z kilkunastu lubelskich instytucji, organizacji i uczelni, zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą o przychylenie się do prośby Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie o wpisanie terenu dawnego Stawu Królewskiego do rejestru zabytków w celu jego ochrony przed niekontrolowana zabudową.

Aktualności