W 2012 roku RKP podjęła działanie w celu zapobieżenia rozbiórce obiektu Kina "Kosmos".

Obiekt o ciekawej modernistycznej bryle dostał zgodę na wyburzenie. Możliwość odmówienia wydania tej zgody miał tylko Wojewódzki Konserwator Zabytków Halina Landecka na podstawie wartości zabytkowych zespołu urbanistycznego, ale z możliwości tej nie skorzystała.

Warto nadmienić, że „Kosmos” znalazł się później już niejako post mortem (po decyzji ale przed wyburzeniem) na Liście Dóbr Kultury Współczesnej. Lista została stworzona dla Wydziału Planowania Urzędu Miasta, niemniej nie ma ona charakteru prawnego lecz jedynie rekomendujący (uznaniowy dla decydentów). Odniesienia do Listy znalazły się m.in. w projekcie nowego studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, a Wydział Architektury i Budownictwa odnosi się do niej w WZ-kach (decyzjach o warunkach zabudowy). Jedynie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą w pełni chronić dobra kultury współczesnej – jest to tzw. ochrona planistyczna (ale bez uwzględnienia wnętrz). Innych form ochrony obecne prawodawstwo nie przewiduje.

Brak reakcji ze strony UM i inwestora.