• 2014 Rok Jana Gehla w Lublinie

  2014 Rok Jana Gehla w Lublinie

  Wizje profesora Jana Gehla inspirują urbanistów i działaczy na całym świecie. Jego działania pomogły już takim miastom jak Kopenhaga, Melbourne czy Nowy Jork. W środowisku Rady Kultury Przestrzeni narodził się pomysł, aby tą wiedzę przenieść do Lublina. Z inicjatywy działaczy miejskich rok 2014 został ogłoszony w Lublinie Rokiem Jana Gehla. Jego kulminacją była wizyta Profesora w październiku 2014.

 • Buspasy w Lublinie

  Buspasy w Lublinie

  Głos RKP w sprawie usprawnień dla transportu zbiorowego planowanych na bazie analiz firmy Transeko w związku przystąpieniem UM w 2013 roku do projektowania przebudowy głównych ulic w Lublinie: al. Racławickich, ul. Lipowej, Sowińskiego i Poniatowskiego.

 • Drogi rowerowe nie na czerwono

  Drogi rowerowe nie na czerwono

  Przy okazji nadrabiania zaległości w rozwoju infrastruktury rowerowej popełnianych jest wiele błędów - np. zaczęto malować drogi rowerowe na agresywnie czerwony kolor.

 • Drogi rowerowe w Lublinie

  Drogi rowerowe w Lublinie

  W 2014 roku Rada Kultury Przestrzeni zaopiniowała Strategię realizacji systemu dróg rowerowych w Lublinie.

 • Green Connection - wkład FKP do aplikacji Lublina o tytuł ESK 2016

  Green Connection - wkład FKP do aplikacji Lublina o tytuł ESK 2016

  W 2010 roku w Lublinie rozpoczęły się przygotowania do pisania aplikacji na konkurs Europejska Stolica Kultury 2016. Dzięki otwarciu procesu na pomysły oddolne, udział w projekcie zadeklarowało także lokalne środowisko kultury przestrzeni.

 • Konkurs na najpiękniejszy balkon

  Konkurs na najpiękniejszy balkon

  Miejski Architekt Zieleni organizuje konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon w Lublinie.

 • Kosze na śmieci utrudnieniem dla pieszych

  Kosze na śmieci utrudnieniem dla pieszych

  W związku z częstymi przypadkami lokalizowania koszy na śmieci w sposób nieprzemyślany Rada Kultury Przestrzeni przygotowała pismo wskazujące problemy oraz dobre i złe praktyki.

 • Niepotrzebne barierki

  Niepotrzebne barierki

  W Lublinie istnieje zwyczaj stosowania barierek w sposób przesadny, często w ogóle nieuzasadniony, co wpływa źle na funkcjonalność przestrzeni i wygląd krajobrazu miasta.

 • Numeracja autobusów

  Numeracja autobusów

  Wobec zmian w organizacji komunikacji miejskiej w Lublinie RKP zwróciła się do Zarządu Transportu Miejskiego z propozycją ustalenia nowego sytemu numeracji linii autobusowych i trolejbusowych.

 • Ochrona wąwozów / wąwóz "Zimne Doły"

  Ochrona wąwozów / wąwóz "Zimne Doły"

  Suche doliny stanowią cenny, charakterystyczny element krajobrazu Lublina. W 2012 roku jedna z nich, zwana Wąwozem „Zimne Doły” została zdegradowana przez budowę nowego osiedla mieszkaniowego. To wydarzenie zachęciło RKP do wyjścia z propozycją systemowej ochrony wąwozów i dolin Lublina.

 • Partycypacja

  Partycypacja

  Partycypacja jest "smarem" działań Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Dlatego starania o jego obecność i jakość są nieodłącznym elementem naszych działań.

 • PDF-y z tekstów zamiast ze skanów

  PDF-y z tekstów zamiast ze skanów

  Prośba do UM o tworzenie PDF-ów z dokumentów tekstowych a nie skanów, ponieważ w tych ostatnich nie da się przeszukiwać ani kopiować tekstu.

 • Porozumienie Pieszy Lublin

  Porozumienie Pieszy Lublin

  W maju 2014 roku Forum Kultury Przestrzeni zorganizowało, wspólnie z Teatrem NN, spotkanie pod tytułem: „Pieszy – ginący gatunek?”. Był to początek inicjatywy "Pieszy Lublin".

 • Progi oporowe dla parkujących pojazdów

  Progi oporowe dla parkujących pojazdów

  Plany budowy kolejnych miejsc parkingowych w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stały się impulsem do napisania rekomendacji w zakresie organizacji przestrzeni na styku samochód-pieszy.

 • Projekt "Miasto dla ludzi"

  Projekt "Miasto dla ludzi"

  Realizowany w latach 2014-2016 przez fundację tu obok projekt "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej" należy do inicjatyw "okołoforumowych", których efekty zagospodaruje FKP.

 • Rewitalizacja

  Rewitalizacja

  Wątek o rozwoju programu rewitalizacji w Lublinie.

 • SIM - System Informacji Miejskiej

  SIM - System Informacji Miejskiej

  W 2012 roku rozpoczęto dyskusje nad Systemem Informacji Miejskiej dla Lublina. Rada Kultury Przestrzeni i Urząd Miasta wypracowały wówczas wspólne stanowisko w tej sprawie. Zorganizowano również spotkanie z przedstawicielami miasta Bielsko-Biała, w celu wymiany doświadczeń.

 • Stojaki rowerowe zamiast barierek

  Stojaki rowerowe zamiast barierek

  Poparcie RKP dla inicjatywy Porozumienia Rowerowego.

 • Strategia Rozwoju Lublina 2013-2020

  Strategia Rozwoju Lublina 2013-2020

  W 2012 roku Urząd Miasta przystąpił do tworzenia strategii rozwoju miasta. Rada Kultury Przestrzeni wzięła udział w przygotowywaniu tego dokumentu.

 • Studium komunikacyjne

  Studium komunikacyjne

  W 2012 roku Urząd Miasta zlecił opracowanie Studium komunikacyjnego dla Lublina. Wykonawcą studium została firma Transeko. Rada Kultury Przestrzeni wzięła udział w konsultacjach strategii.

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina

  W 2010 roku Wydział Planowania UM Lublin rozpoczął prace nad nowym studium uwarunkowań dla całego Lublina. RKP podjęła starania, aby opracowywanie tego strategicznego dokumentu zostało uspołecznione i poddane konsultacjom.

 • Terminy konsultacji w UM Lublin

  Terminy konsultacji w UM Lublin

 • Uchwala pomnikowa

  Uchwala pomnikowa

  W 2013 roku, z inicjatywy radnego Mateusza Zaczyńskiego, we współpracy z Radą Kultury Przestrzeni, została uchwalona przez Radę Miasta uchwała w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Lublin.

 • Układ drogowy do konsultacji RKP

  Układ drogowy do konsultacji RKP

  W 2013 roku Rada Kultury Przestrzeni otrzymała do konsultacji i zaopiniowania koncepcję rozwoju układu dróg na lata 2013-2030.

 • USER - Zmiany i konflikty w przestrzeni publicznej

  USER - Zmiany i konflikty w przestrzeni publicznej

  Opis, kalendarium i podsumowanie działań realizowanych w latach 2012-2014 w ramach programu Urbact II poświęconych placom w Śródmieściu Lublina

 • Zespół ds. Gospodarki Drzewostanem przy UM Lublin

  Zespół ds. Gospodarki Drzewostanem przy UM Lublin

  W 2014 roku powołany został zespół mający na celu wspieranie ochrony i prawidłowej gospodarki drzewostanem Lublina. W skład zespołu wchodzi także przedstawiciel RKP.

 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

  Rada i Forum Kultury Przestrzeni przekazały swoje rekomendacje do tworzonej strategii ZIT.