W 2014 roku Rada Kultury Przestrzeni zaopiniowała Strategię realizacji systemu dróg rowerowych w Lublinie.

Na mapie zaznaczono 16 nowych dróg i 11 skrzyżowań z innymi drogami (kładki, wiadukty, skrzyżowania z jezdniami).