Miejski Architekt Zieleni organizuje konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon w Lublinie.

W skład komisji oceniającej wchodzi również przedstawicielka RKP. Informacje o konkursie na stronach UM Lublin pojawią się po migracji treści na nowe strony www.lublin.eu