Wobec zmian w organizacji komunikacji miejskiej w Lublinie RKP zwróciła się do Zarządu Transportu Miejskiego z propozycją ustalenia nowego sytemu numeracji linii autobusowych i trolejbusowych.

Rada Kultury Przestrzeni zaproponowała, aby przyjąć system numeracji linii, który doprowadzi
do maksymalnego ułatwienia orientacji mieszkańców w nowym układzie.